Aktivitet

Hantering av skogsbränder i Europa – Managing fire in Europe

29 januari 2013

Information

Startdatum: 17 juni 2013 Tid: 11:00
Slutdatum: 20 juni 2013 Tid: 08:00

Plats: Dalarna. Dalecarlia, Sweden

Kostnad: Limited to 50 participants. 2500 Swedish Kronor (covers accommodation, food and excursion). Max 50 deltagare. Avgift: 2500 kr inkl mat, logi och exkursion.

Arrangör: The FIREMAN project group- Richard Bradshaw (UK), Christopher Carcaillet (France), Maria Loureiro (Spain), Rob Marrs (UK), Mats Niklasson (Sweden), Martin Sykes (Sweden).

Ansvarig: Richard Bradshaw

En internationell konferens, workshop och fältexkursion för jägmästare, beslutsfattare, planerare, forskare och studenter med intresse för bränder och dess effekter på biologisk mångfald, ekosystem och samhälle. Forskningsbaserad rådgivning med inriktning på kunskap om tidigare, nuvarande och framtida brandorganisation.

Program

An international conference, workshop and field excursion for foresters, decision- makers, planners, researchers and students with interest in fire and its effects on biodiversity, ecosystems and society.
Research-based advice drawing on knowledge of past, present and future fire regimes

Programme

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb