Aktivitet

Förnybar energi från skogen och näring i retur

17 oktober 2014

Information

Datum: 20 november 2014 Tid: 16:00

Plats: Per Albinrummet, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Kostnad: Kostnadsfritt

Arrangör: Ladviks skogsbrukarklubb, Föreningen Skogen och Svensk Skogsgödsling AB

Sista anmälningsdatum: 12 november 2014

Ansvarig: ladvik Skogsbrukarklubb

Ladviks Skogsbrukarklubb och Föreningen Skogen bjuder in till ett spännande gödslingsseminarium runt bioenergins kretslopp i skogen.

Följande frågor diskuteras:

  • Varför bioenergi – samhällsaspekter, miljö/klimatmål, regionalpolitik och ekonomi.
  • Tekniska lösningar för bioenergiuttag och kvalitetsaspekter
  • Näringsbalans vid uttag av biomassa. Konsekvenser och kompensationsmöjligheter
  • Askans väg till skogen från panna till spridning
  • Biologisk mångfald vid grotuttag och kompensarionsmöjligheter
  • Skogsstyrelsens rekommendationer

Seminariet hålls av konsulten, Daniel Glimtoft, Svensk Skogsgödsling. Seminariet ingår i Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfritt för deltagarna.

Kaffe och smörgås serveras i pausen

Anmäl dig senast den 13/11 till info@ladviksskogsbrukarklubb.se

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb