Aktivitet

Föreningen Skogens Höstexkursion 2016

11 november 2015

Information

Startdatum: 31 augusti 2016 Tid: 05:00
Slutdatum: 1 september 2016 Tid: 12:30

Plats: Östersund

Kostnad: 4500 exklusive moms för medlemmar och 4900 exklusive moms för övriga

Arrangör: Föreningen Skogen och Norrskogs Forskningsstiftelse

Sista anmälningsdatum: 29 juni 2016

Ansvarig: Föreningen Skogen

Nu samlar vi återigen skogssektorn till diskussion. Tillsammans med 20-års jubilerande Norrskogs Forskningsstiftelse som exkursionsvärd presenteras aktuell skoglig forskning och vi visar exempel på hur resultaten tillämpas.

Följ med oss ut i de vackra Jämtlandsskogarna och uppdatera dina kunskaper, nätverka och diskutera skogsbrukets framtid! Forskare, myndighetsrepresentanter, praktiker och politiker möts till diskussion.

ANMÄL DIG HÄR

Exempel på aktuella frågeställningar i programmet:

  • Vindfällen och granbarkborreutbrott: Hur undviks granbarkborreutbrott efter storm? Exempel på förebyggande åtgärder och sektorssamverkan. Fungerar Skogsstyrelsens riktlinjer?
  • Skötsel av gran: När och var kan man använda granskärmar och hur gör man lämpligast? Men varför växer tall bättre än gran i norra Sverige?
  • Gallringsuppföljning: Hur ser de nya biobaserade gallringsmallarna för unga täta tallbestånd ut?  Vi visar exempel på automatisk gallringsuppföljning, där du får möta forskare och tillämpande skördarförare.
  • Vidareförädling: Hur hanterar vi beslut och logistik effektivt genom hela förädlingskedjan? Vi visar upp nya tekniska hjälpmedel och vad det blir av virkesråvaran i slutändan.
  • Skoglig planering: Digital plan, laserscanning och 3D-träddata. Det som upplevdes som science fiction för några år sedan är verklighet idag. Hur använder vi data och teknik på bästa sätt? Behöver vi ens gå ut i skogen längre?
  • Framtidens skogsbruk: Vi är på väg in i en ny skogsbruksera. Bioekonomin är under utveckling, nationella skogsprogrammet håller på att utarbetas, översyn av skogsvårdslagen pågår och skogsbrukets roll för klimatet är i fokus. Vilka beslut ska vi ta idag för att vara rätt ute om 100 år och vad sätter ramarna för framtidens skogsbruk? Punkten avslutas med en politisk debatt.

KOM IHÅG ATT ANMÄLA DIG INNAN SEMESTERN

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb