Aktivitet

Föreningen Skogens Höstexkursion

20 april 2015

Information

Startdatum: 16 september 2015 Tid: 05:30
Slutdatum: 17 september 2015 Tid: 13:30

Plats: Samling och avslut vid Sätra Brunn

Kostnad: 4500 kr för medlemmar i Föreningen Skogen, övriga 4900 kr (priser exklusive moms). Logi tillkommer.

Arrangör: Föreningen Skogen, Mistra-SWECIA och Mellanskog

Sista anmälningsdatum: 29 juni 2015

Ansvarig: Föreningen Skogen

Nu samlar vi återigen ett brett deltagande av representanter inom skogssektorn till diskussion. Tillsammans med forskningsprogrammet Mistra-SWECIA arrangerar vi exkursion i de Västmanländska skogarna på temat skogsbruk i ett förändrat klimat.

ANMÄLAN ÄR STÄNGD!

Medverkar gör representanter från forskning, näringsliv och myndigheter samt riksdagspolitiker och alla diskussionshungriga deltagare.  Exempel på frågeställningar i programmet:

  • Skogen i framtidens samhälle. Hur kommer samhället förändras och vad är skogens roll? Möjliga framtider och scenarior för svensk skog presenteras och diskuteras.
  • Kom branden i Västmanland som en överraskning? Hur påverkades olika aktörer? Vi möter skogsägare, industrirepresentanter och klimatforskare. Hur ser politiker, skogsägare och näringsidkare på framtida klimatrisker i skogsbruket?
  • Försäkringsfrågan. Hur ser försäkringsbolagen på klimatförändringarna och vilka konsekvenser får det för försäkringstagarna samt de som betalar notan i slutändan, återförsäkringsbranschen? Vad har staten för ansvar vid framtida naturkatastrofer? När bör ersättning utgå till drabbade markägare?
  • Risker. Hur hanterar vi kända risker i skogsbruket och vad finns det för risker och möjligheter vi ännu underskattar?
  • Vägen framåt. Avslutande debatt där vi diskuterar dessa två dagar. Hur förhåller vi oss till denna nya verklighet? Vad har olika aktörer för roller och ansvar för ett klimatanpassat skogsbruk? Vad gör vi för att reducera risker och lyfta fram möjligheter?

Läs mer

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu