Föreningen Skogens årsmöte

Den 20 april 2020 kallar styrelsen i Föreningen Skogen till årsmöte. Mer information kommer under inledningen av mars. Separat kallelse till medlemmar sker i SKOGEN nr 2 2020. 

Föreningen Skogen