Föreningen Skogens årsmöte

Styrelsen i Föreningen Skogen kallar härmed medlemmar till möte (stämma) måndag den 20 april 2020 klockan 15.30- ca 17.00. Efter årsmötet bjuder styrelsen in medlemmar att delta på Skogsminglet utan kostnad. Separat kallelse till medlemmar sker i SKOGEN nr 2 2020. 

Mer information om Skogsminglet kommer under mars. 

Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm
Föreningen Skogen