Aktivitet

Förbundet Skog och Ungdom arrangerar SM I SKOG

4 december 2015

Information

Startdatum: 22 maj 2015 Tid: 04:30
Slutdatum: Tid:

Plats: Ryssbygymnasiet

Arrangör: Förbundet Skog och Ungdom

Ansvarig: http://www.skogochungdom.se

SM I SKOG
– en tävling i praktisk färdighet och teoretisk kunskap för Sveriges skogsintresserade

22-23 maj 2015, Ryssbygymnasiet, Ljungby

Plats: Ryssbygymnasiet utanför Ljungby
Tävlingsdagar: Fredag-lördag 22-23 maj 2015
Tid: Fredag kl. 08.30-16.30, lördag kl. 08.00-16.00
Invigning: Fredag kl. 08.30.
Finalheat: Lördag kl. 14.30, ca.
Prisutdelning: Lördag kl. 16.00, ca
Utställare/information: Lördag 08.30-16.00
För ytterligare information om utställare/information kontakta
Charlotta Myhrberg, 0372-408 23, charlotta.myhrberg@ryssbygymnasiet.se

Tävlingen sker i två klasser
– Skolklassen där elever från landets Naturbruksgymnasier, skoglig inriktning, tävlar mot varandra.
– SM-klassen för självverksamma skogsbrukare, entreprenörer och andra intresserade.

Utöver den individuella tävlingen sker även en lagtävling mellan skolorna i skolkassen och 2-mannalag i SM-klassen.

SM i skog omfattar 15 moment (se nedan). Av dessa kommer 11 att ingå i tävlingen. Efter 10 genomförda moment (grundomgång) stryks sämsta poäng och de 6 bäst placerade i respektive klass går vidare till ett finalheat. För varje moment i tävlingen ansvarar något företag inom tävlingskommittén.

Momentet är:
– Teorifrågor om skog
– Naturkännedom
– Precisionsfällning
– Klassning av timmer
– Gallring
– Motorsågshantering (svärdvändning, kapning)
– Aptering
– Stamkvistning
– Lastning/lossning med skotare
– Plantering
– Naturvårdshänsyn
– Mätning av massavedstrave
– Skydd och säkerhet
– Röjning
– Kubering av bestånd

Arrangör för SM i skog är Förbundet Skog och Ungdom i samarbete med Ryssbygymnasiet och skogsnäringen i regionen.

Kontaktperson för SM i skog
Lena Ström, tel: 0150-503 95, e-post: forbundet@skogochungdom.se, www.skogochungdom.se.

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb