Aktivitet

Exkursion: Tallskogsskötsel i södra Sverige

26 september 2016

Information

Datum: 5 oktober 2016 Tid: 20:00

Plats: Lenhovda

Kostnad: 400 kr för medlemmar (500 kr för icke medlemmar). I priset inkluderas lunch och eftermiddagsfika.

Arrangör: SLU, Partnerskap Alnarp och Föreningen Skogen

Sista anmälningsdatum: 17 september 2016

Ansvarig: Urban Nilsson, 070-3465192

Det finns många tecken som tyder på att andelen föryngringar med tall sjunker i södra Sverige. Det finns säkert många olika anledningar till det men kan resultera i att potentialen hos trädslaget inte helt utnyttjas. Vi vill väldigt gärna vara med och vända den vikande trenden för tall och under exkursionen kommer vi att beskriva möjligheter och problem vid tallskogsskötsel i södra Sverige. Exkursionen äger rum i Lenhovdatrakten med samling i Lenhovda.

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb