Aktivitet

Exkursion med tema ekskogsskötsel och enskilda ekar i blandskog

26 september 2014

Information

Datum: 24 oktober 2014 Tid: 05:00

Plats: Tönnersjöhedens försökspark, Simlångsdalen

Kostnad: 500 kr, Gratis för medlemmar i Föreningen Skogen

Arrangör: SLU, Ekfrämjandet och Föreningen Skogen

Sista anmälningsdatum: 18 oktober 2014

Ansvarig: Lars Drössler, 040-41 51 67

I samarbete med Ekfrämjandet och Föreningen Skogen inbjuder Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap  (SLU) till en exkursion om ekskogsskötsel.

På förmiddagen presenteras klassisk ekskogsskötsel och virkeskvalitet, under lunchpausen behandlas naturskyddsaspekter, och efter lunch tillväxt av enskilda ekar i barrskog.

Skogsägare, tjänstemän och medlemmar i Ekfrämjandet och Föreningen Skogen är välkomna!

Plats: Simlångsdalen (Tönnersjöhedens försökspark, Halland)

Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 9-15

Kostnad: 500 SEK. Exkursionen är kostnadsfri för Föreningen Skogens och Ekfrämjandets medlemmar!

Anmälan: till exkursionsledare Lars Drössler, 040-41 51 67, lars.drossler@slu.se. Max 25 personer!

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb