Aktivitet

En släktgårds historia och skogens utveckling

2 mars 2012

Information

Datum: 17 augusti 2012 Tid: 06:00

Sista anmälningsdatum: 9 augusti 2012

I nordvästra Jämtland ligger den lilla byn Bleckåsen med anor ner i tidigt 1400-tal. På Mårtengård bor Werner Andersson med familj. De är tionde generationen på en gård som etablerades 1672. Gradvis håller gården nu på att gå över till sonen Torulf.

Werner med familj hälsar oss välkomna att ta del av Mårtengårds intressanta historia och hur man idag sköter det stora skogsinnehavet – nästan 5 000 hektar produktiv mark. Vi kommer att titta på växtkraftiga contortabestånd och andra produktionsskogar, men också bese kulturminnen i form av fornåkrar, fångstgropar, Björnstenen och Tutabodammen – en före detta flottningsdamm. Plus att vi också ska besöka gårdens hjorthägn. Lunch serveras vid jaktstugan vid Västavalltjärnen.

Samling vid Mårtengård i Bleckåsen kl 10.00.
Vägbeskrivning: Från OK i Mörsil, nordöst mot Alsen, 10 km till Bleckåsen, vänster mot Övre Bleckåsen, 2 km till Mårtengård.
Möjlighet till övernattning: (ordnas av var och en): Strandgården i Mörsil, 070-542 8600. Travskolan Wången i Alsen 0640-174 00
Exkursionsledning: Werner Andersson, ägare till Mårtengård, Magnus Graf, skogsmästare på SCA, Erik Söderholm, skogsstudent, Dag Kihlblom, Skogshistoriska Sällskapet
Exkursionsavgift: 150 kr inklusive lunch.
Anmälan senast den 10 augusti till: Werner Andersson, Bleckåsen 387, 835 93 Alsen,
tel: 0640-421 50 eller 070-548 62 55,
 

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb