Aktivitet

En bruksskogs historia

12 maj 2014

Information

Datum: 16 september 2014 Tid: 06:00

Kostnad: 200 kr för medlemmar i Skogshistoriska sällskapet, övriga 300 kr

Arrangör: Skogshistoriska Sällskapet och Holmen.

Sista anmälningsdatum: 8 september 2014

Ansvarig: Lars Klingström, 070-523 51 70

Finspångs Bruks skogar tillhör de mest väldokumenterade i landet. Via de omfattande arkiven går det att närmast i detalj följa hur de skötts genom tiderna – från Louis De Geers 1600-tal ända till idag. De här skogarna har nu blivit föremål för en vetenskaplig studie inom ramen för det stora skogsforskningsprogrammet Future Forests. Studien har gjorts av fotografen Bo Backström tillsammans med historieprofessorn Lars Östlund, SLU, och resulterade nyligen i en omfattande och mycket vacker bok.

Under exkursionen kommer vi att färdas genom skogar – idag i Holmens ägo – som brukats intensivt under minst 400 år. Bland annat kommer vi att via skogvaktarnas 1800-talskartor och anteckningar titta på före detta kalhyggen, skogsplantskolor, gamla kolbottnar och även fundera över varför milan på Gäddö som kolades 1641 aldrig revs.

Tisdagen 16 september, kl 10.00–ca15.30
Samling: Risinge kyrka, som ligger strax öster om Finspång vid riksväg 51 från Norrköping.
Exkursionsvärdar: Skogshistoriska Sällskapet och Holmen.
Exkursionsledning: Bo Backström och Lars Klingström. Från Holmen medverkar Per Olsson och Erik Normark.
Anmälan senast den 9 september till: Lars Klingström, 070-523 51 70. E-post: lars@klingstrom.net.

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb