Aktivitet

Eken i Blekinge – historiskt och litterärt

12 maj 2014

Information

Datum: 19 september 2014 Tid: 05:30

Plats: Jämshög, Blekinge

Kostnad: 200 kr för medlemmar i Skogshistoriska sällskapet, övriga 300 kr

Arrangör: Skogshistoriska Sällskapet och Karlshamns museum

Sista anmälningsdatum: 15 september 2014

Ansvarig: Gustav Fredriksson

Exkursion i Blekinge på temat Salje, eken i Blekinge och ekens användning vid byggande av fästningsverk och örlogsskepp i Karlshamn. Information på Författarmuseet framför allt om Sven Edvin Salje (född 1914) och vad han skriver i sina historiska böcker om ekens användning under försvenskningstiden efter 1658. Visning av Martinson- och Saljesamlingarna på museet. Möjlighet att köpa antikvariska böcker av både Salje och Martinson.

I egna bilar går färden mot Karlshamn, som firar 350 år, via några historiskt och ekologiskt intressanta ekar. Efter lunch blir det vandring på Boön i Karlshamn under ledning av representanter för Karlshamns museum och Föreningen Castellanerna. Här byggdes örlogsskepp åren 1659-1676.

Dagen avslutas på Karlshamns museum med ett föredrag av professor Per Eliasson, Malmö högskola på temat ”Eek uthi stoor myckenhet – eken som resurs i det förindustriella samhället”.

Fredagen den 19 september, kl 10.00–17.00
Samling i Jämshög vid Författarmuseet. Jämshög ligger i västligaste Blekinge, strax söder om Olofström. Kaffe serveras från kl. 09.30.
Exkursionsvärd: Skogshistoriska Sällskapet och Karlshamns museum.
Exkursionsledning: Gustav Fredriksson, Skogshistoriska Sällskapet.
Anmälan senast den 16 september till: Gustav Fredriksson, 0705-18 67 24. E-post: gustavfredriksson@telia.com.

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb