Aktivitet

Den vedbaserade industrins vagga

14 mars 2013

Information

Datum: 14 maj 2013 Tid: 06:00

Plats: Mölndal, Västergötland

Arrangör: Skogshistoriska Sällskapet

Sista anmälningsdatum: 6 maj 2013

Ansvarig: Hans-Jöran Hildingsson och Kenneth Libäck

År 1653 anlades det första handpappersbruket vid Kvarnbyn i Mölndal där Mölndalsån faller inte mindre än 48 meter. Redan på medeltiden utnyttjades vattenkraften här för att driva kvarnar. Senare växte här fram ett helt litet industrisamhälle. Det första bruket lades ned, och ersattes en bit in på 1700-talet av nytt.

År 1763 kom Korndals pappersbruk igång vid fors nr 1. Det utvecklades väl, inte minst sedan man vid mitten av 1800-talet installerat sin första pappersmaskin. Korndals pappersbruk var vid denna tid Sveriges största. Bruket blev också först i landet med att använda slipmassa vid papperstillverkningen. Tidigare hade allt papper tillverkats med lump som råvara. I slutet av århundradet bytte företaget namn till Papyrus. Papperstillverkningen lades ned 2006 efter att pågått på platsen i 353 år. Kvarnbyn är idag utpekat som ett kulturhistoriskt riksintresse.

Samling Forscaféet i Kvarnbyn, Mölndal.

150 kronor för medlemmar i Skogshistoriska Sällskapet. 200 kronor för övriga.

I priset ingår lunch och kaffe under för- och eftermiddag.

Anmälan till Hans-Jöran Hildingsson, telefon 031-335 66 31 eller 0706-83 61 19 alt. e-post.

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb