Aktivitet

Bränsle13 – Bränsle med kvalitet

4 december 2015

Information

Startdatum: 17 april 2013 Tid: 07:00
Slutdatum: Tid:

Plats: Nova Park

Kostnad: 2013-03-16 00:00:00

Arrangör: Fredrik Staland

Sista anmälningsdatum: 16 mars 2013

Ansvarig: http://www.skogforsk.se/bransle13

Vilka mått är att föredra vid mätning och ersättning av olika skogsbränsle till de olika parterna i hanteringskedjan? Var och hur mäts detta idag? Vilka mätmetoder finns och hur väl fungerar de? Årets skogsbränslekonferens tar sin utgångspunkt i kvalitetsbegreppet. För att kunna producera ett bränsle med god kvalitet krävs att leverantören vet vad kunden menar med en god kvalitet. För att sen kunna kontrollera att man verkligen producerar det som efterfrågas och planera flödet av bränsleråvara krävs att man mäter de olika kvalitetsparametrarna och producerad mängd. Denna informationskedja bör bygga på prognosfunktioner och mätningar i olika delar av produktionskedjan. Men hur kan det gå till? Varmt välkommen till två fullspäckade skogsbränsledagar! Boka in 17-18 april 2013 redan nu!

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb