Aktivitet

Bokskogslagen – värdefull men omtvistad

1 april 2016

Information

Datum: 13 maj 2016 Tid: 06:00

Plats: Naturum Söderåsens nationalpark, Skärali

Kostnad: 200 kr för medlemmar i Skogshistoriska Sällskapet, Övriga: 300kr

Arrangör: Skogshistoriska Sällskapet och Skogsstyrelsen.

Sista anmälningsdatum: 5 april 2016

Ansvarig: Gustav Fredriksson, 070-518 67 24

Boken nådde Sverige för cirka 4 000 år sedan och kom att spela en stor roll i bondesamhället under många hundra år.

På 1960-talet hotades bokskogarna allt mera av den snabbväxande och för skogsägaren mer lönsamma granen. Inför hotet att bokskogarna skulle försvinna tillsattes en utredning som resulterade i lagstiftning till skydd för bokskogen för att inte radikalt förändra den sydsvenska landskapsbilden. Under exkursionen kommer flera personer inom naturvård
och skogsbruk att berätta om vad som hände åren före och efter att bokskogslagen infördes 1974.

Saga Fogelberg berättar utifrån sitt examensarbete vid SLU om konflikter och lösningar under förarbetena till bokskogslagen. Vi kommer att på Knutstorps gods se följder av bokskogslagen och dess efterföljare ädellövskogslagen – både för områden som avverkades före lagen och bokskogar som blev kvar. Inom Söderåsens nationalpark får vi se kulturlämningar i bokskogen och hur tidigare granskogar restaureras med det långsiktiga målet att värna om Sveriges största, sammanhängande bokskog.

Fredagen den 13 maj kl. 10.00–16.00
Samling i Naturum Söderåsens nationalpark, Skäralid.
Kaffe serveras från kl. 09.30.

Exkursionsledning: Gustav Fredriksson, Skogshistoriska Sällskapet
och f.d länsjägmästare i Södra Götaland.

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb