Aktivitet

Att röja Gudrunhyggen!?

28 augusti 2012

Information

Datum: 30 oktober 2012 Tid: 07:30

Plats: Toftaholm. Samling vid gamla Gyllene Rasten på gamla E4, Dörarp, Vittaryd.

Kostnad: 100 kr för medlemmar (300 kr för icke medlemmar). I priset inkluderas lunch och eftermiddagsfika.

Arrangör: SLU

Sista anmälningsdatum: 18 oktober 2012

Föreningen Skogen och SLU  bjuder till exkursion – 30 oktober

Efter stormarna Gudrun och Per har vi ovanligt många ungskogar som kommer upp i röjningsålder. Dessa hyggen skall behandlas under de kommande 5-10 åren och det kommer att krävas mycket högre intensitet i röjningsarbetet än vad vi är vana vid. Detta ställer nya frågor. På årets medlemsexkursion får du en del av svaren och har möjlighet att diskutera röjning med forskare och praktiker.

Preliminärt program
• Vilken röjningstidpunkt är optimal?
• Förbandsfrågor – hur många träd skall man lämna?
• Naturvård i ungskog
• Biobränsleuttag – bra eller dåligt?
• Vad betyder risken för viltskador för röjningstidpunkt och röjningsstyrka
• Blandskog eller monokultur?

Kl 09.30 – 16.30 den 30 oktober.
Plats: Toftaholm. Samling vid gamla Gyllene Rasten på gamla E4, Dörarp, Vittaryd.
Pris: 100 kr för medlemmar (300 kr för icke medlemmar). I priset inkluderas lunch och eftermiddagsfika.
Anmälan: Senast den 19 oktober. Anmälan till Carina Härlin (carina.harlin@slu.se). Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.
Frågor. Kontakta Urban Nilsson (urban.nilsson@slu.se tel 070-3465192) eller Carina Härlin (0472-263178).

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb