Aktivitet

Ädellövskogsdagen

18 september 2019

Information

Datum: 21 september 2019 Tid: 06:00

Plats: Skogsstyrelsens kursgård Ullstorp, Höör

Arrangör: Skogsstyrelsen, Skånes distrikt

Ansvarig: Magnus Bondesson

En kursdag om skötsel för alla som äger eller är intresserade av ädellövskog.

Var? Skogsstyrelsens kursgård Ullstorp utanför Höör. https://goo.gl/maps/zcLgvuMs16YxcN1A9
När? Lördagen den 21 september, klockan kl 10.00-14.00

Under kursdagen kommer deltagarna att få höra mer om ekskogsskötsel men också se och uppleva ädellövskogsbruk och miljöarbete i praktiken. Det blir ett unikt tillfälle att studera resultatet från flera olika markberedningsmetoder men också att lära sig mer om de faktorer som styr resultatet av föryngringen i bokskogen. Deltagarna kommer också att få träffa representanter från forskningen och diskutera hur kommande klimatförändringar kan påverka skogen och hur skogen kan användas för att motverka den globala uppvärmningen. Dessutom kommer man kunna inspireras i användning av småskaliga sågverk.

Media är välkomna att delta.

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb