Ädellövskogen ger oss många nyttigheter – Skogsliv 2/09

Skogsliv 2/09Eken har sina entusiastiska beundrare i Ekfrämjandet, men varför träffas ingen sammanslutning på fritiden för att sjunga granens och tallens lov?

Varför heter så många familjer Ek, Lind eller Löf, när det finns så få Gran, Tall och Barr? Kanske för att de ädla lövträden har en särskild plats i vår svenska folksjäl. Lövträdens årsrytm signalerar vårens ankomst och höstens inträde.
Deras kronor ger skydd mot den brännande sommarsolen men släpper igenom det svaga ljuset på vintern. Ädellövträden skapar också band till historien, till en tid där de stod för foder, virke, redskap och bränsle. Och en tid när kunskapen om de ädla lövträdens användning och skötsel var stor.

Forskningsprogrammet Uthålligt skogsbruk i ädellövskog, i dagligt tal ädellövprogrammet, startade 2003 och har väckt liv i den gamla kunskapen. Men också lyft fram ädellövskogens mångsidiga nytta: den ger oss nya produkter, biologisk mångfald, rekreation, hälsa och beredskap för ett förändrat klimat.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb