Nyheter
 • "Smart skifte från fossilt till förnybart minskar utsläppen"

  DEBATT. Nej Magnus Nilsson, vattensängsmetaforen för EU:s utsläppshandel stämmer inte. Om utsläppen sjunker i en del av EU så stiger de inte i en annan del, skriver representanter för bland annat akademi och klimatinnovation i en replik.
 • Annons
 • En andra barkborrevåg sveper fram

  Kategorier: granbarkborren
  Istället för att övervintra angriper barkborrarna träd. En andra våg av angrepp sveper över södra och mellersta Sverige, enligt Skogsstyrelsen.
 • Virkesstudion kör igång

  Virkesstudion är tillbaks efter sommarpausen. I avsnitt 15 diskuteras det avvaktande läget på virkesmarknaden.
 • Annons
 • "Skifte från fossilt till förnybart minskar inte utsläppen"

  Kategorier: debatt, Magnus Nilsson
  DEBATT. Rätt skött kan skogen leverera råvaror utan att det spär på växthuseffekten. Men när skogsnäringen hävdar att ett ökat virkesuttag skulle dämpa växthuseffekten, då är man ute på hal is, skriver Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker.
 • Ökat intresse för avverkning i juli

  Den areal som anmälts för avverkning i juli var den största på nio år. En orsak kan vara skadeangreppen av granbarkborre.
 • Annons
 • Markradar ger besked om skogsmark

  Med hjälp av markradar kan man se var det finns stenblock och hällar i skogsmarken, enligt en ny studie.
 • ”Varför råder det brist på grov björk”?

  Kategorier: debatt, Owe Martinsson
  DEBATT.  Svenskt skogsbruk har länge gjort sitt bästa för att bli av med sitt vanligaste lövträd, björken. Nu råder björkbrist och Owe Martinsson tycker att man bör fråga sig varför. 
 • Annons
 • Satellitdata granskar om hygget följer lagen

  Finlands skogscentral, motsvarigheten till Skogsstyrelsen, tar hjälp av satellituppföljning för att kontrollera att slutavverkningar görs enligt skogslagen. I framtiden ska även gallringar kontrolleras.
 • ”Vad gör ministern åt att barkborrespridningen"?

  Staten behöver ta sitt ansvar och förvalta skyddade skogar så att inte skadegörare sprids till omkringliggande marker. Det uppger riksdagsledamot Johan Hultberg i en skrivelse till landsbygdministern.
 • Annons
 • Vida nöjda trots sänkta trävarupriser

  Vida presenterar ett gott resultat för första halvåret 2019.  En virkesmarknad som ger sämre betalt för sågade trävaror har dock påverkat lönsamheten negativt.
Tips & råd
 • Motorsåg in action

  Rätt mått för säker såg

  Kategorier: teknik, motorsåg, underhåll
  GUIDE. Har du koll på motorsågens komponenter? Vilket svärd passar bäst, vilken kedja ska du välja och hur är det med alla olika mått? Lugn, vi reder ut alla begreppen.
 • Stihls röjsågsklinga

  Effektivt röj med dubbla tänder

  PRODUKTNYHET. Stihls nya, dubbeltandade röjsågklinga Wood Cut är avsedd för professionella användare. Tillverkaren utlovar högre prestanda och lägre bensinförbrukning.
 • Oxid i förgasare

  Väck vårtrött såg

  Kategorier: teknik, motorsåg, underhåll
  TIPS. Inte kan väl en motorsåg som inte används under vintern gå sönder? Jodå. Mekaniska detaljer kan till exempel påverkas av fukt. Här är lösningarna på några vanliga ­problem med sågar som inte körts på ett tag.

Sidor