Nyheter
 • Värmekarta

  Naturvård med ekonomitänk

  FORSKNING. Om man kan skydda skog som är dyr att avverka kan man gynna både ekonomiska och biologiska värden och även undvika konflikter. Forskare vill utveckla en metod att identifiera lämpliga områden.
 • Annons
 • Timmerbil vid mätstation

  Nu kan mer rötved bli massaved

  SYSTEMBYTE. Massavedens nya kvalitetsklasser kan göra dagens energived till massaved. I alla fall i högkonjunktur. På sikt kan det höja virkespriserna.
 • Ulf Rydja

  Klimatguide ger framtidsfrågor en skjuts

  Hur ska man tänka om klimatet och den egna skogen? En tankeväckande möjlighet att få några svar finns med Skogsstyrelsens klimatguide på nätet. SKOGEN testar.
 • Annons
 • Hjälp forskare att rädda asken

  ”Hjälp oss att rädda den utrotningshotade asken”. Nu ber forskare om allmänhetens hjälp att hitta friska träd som behövs för att få fram en ny, frisk askpopulation.
 • Ökad försäljning av limträ

  Limträ tar andelar i byggbranschen trots minskat bostadsbyggande.
 • Annons
 • Ola Kårén

  Hur ser skogsskötseln ut 2050?

  Vi bad en rad experter framtids­spana på fem om­råden: Omloppstider, hygges­fritt, trädslag, natur­hänsyn och för­yngring. Vem har rätt? Den som lever får se ...
 • Dryg brandnota för skötsamt skogsbruk

  Mindre än en procent av skogsbränderna i somras startades av skogsbruket. Men notan för att förebygga blev kännbar för sektorn. Den landar sannolikt på en halv miljard, enligt Skogforsk.
 • Annons
 • Tekniska nyheter tävlar om innovationspris

  Vad har ett bränslebesparande skördarsvärd gemensamt med en mobilapp som identifierar stockar? Jo, de är med och tävlar om Skogselmia innovation award.
 • borrprov trädstam

  Smarta träd anpassar sig

  FORSKNING. Skogarna är mycket bättre på att anpassa sig till ­klimatförändringar än vad man tidigare har trott. Träden kan vara smartare än vi har anat, enligt amerikanska forskare.
 • Annons
 • Vägledningsärende prövas i högre instans

  Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att pröva om det är möjligt att överklaga en vägledning som Skogsstyrelsen ger till skogsägaren i samband med avverkning.
Tips & råd
 • Märkta tallstammar

  Välj sälj som passar just dig

  Det finns flera olika säljformer för virkesaffärer. Om du inte tänker avverka själv är det förmodligen en av dessa tre du kommer att välja.
 • Var noga med kontraktet

  Högsta pris eller långsiktig relation med köparen? Alternativen ställs ofta mot varandra, men ska man verkligen behöva välja? Det finns lyckade samarbeten mellan skogsägare och virkesköpare och bägge parter verkar överens om värdet av långsiktiga relationer. Men det är inte säkert att det går lika lätt för alla.
 • Japa vedmaskin

  Japa förvånar sig själv

  Kategorier: ved, vedmaskiner, test
  För dig som behöver klyva mindre vedklabbar men i stora volymer. Japas kapacitet är inte vad som utlovas. Den är betydligt högre. Vi kunde klyva nästan dubbelt så mycket ved på en timme som broschyren lovar. Därför kan vi svälja att oljemätaren inte heller stämmer.

Sidor