Nyheter
 • Nationella nyckelbiotopsinventeringen upphör

  I riksdagens budgetunderlag saknas pengar till en landsomfattande nyckelbiotopsinventering vilket gör att den nu upphör, meddelar Skogsstyrelsen. Även anslaget som ska ersätta skogsägare vid skydd av skog minskas kraftigt.
 • Annons
 • Ny mässa har fokus på skogsmaskiner

  Nu lanserar Maskinleverantörerna en mässa med fokus på maskiner och utrustning för storskaligt skogsbruk.
 • ”Träbyggande snabbar upp klimatkampen”

  DEBATT  Med tanke på det växande klimathotet och en byggsektor med enormt stort klimatavtryck måste omställningen till hållbart byggande gå snabbare. Både lösningen och kapaciteten finns om vi väljer trä som byggnadsmaterial– naturens klimatsmarta svar på betong, skriver Mikael Eliasson, Svenskt Trä.
 • Annons
 • Lär känna en grangeneral 

  Grangeneral, huggnings- eller PR-ansvarig.  Bakom titlarna finns jägmästarstudenter som enligt traditionen säljer julgranar i Stockholm. Här kan du lära känna dem.
 • Många fåglar i produktionsskogen

  En ny undersökning visar att vissa fågelarter som förknippas med äldre skog och höga naturvärden är vanliga i produktionsskogar.
 • Annons
 • Björkspån kan bli matolja

  En grupp forskare från SLU tror att svårsmälta växtdelar såsom halm och sågspån kan omvandlas till värdefulla livsmedel.
 • "Tusen arter är inte hotade av skogsbruket"

  Kategorier: debatt, Mats Nordberg
  DEBATT Under de senaste två regeringarna har arealen skyddad skog och registrerade nyckelbiotoper ökat kraftigt. Förklaringen uppges vara att många arter i Sverige hotas av det moderna skogsbruket. Låt oss pröva detta påstående  - och sedan resonera kring hur man bäst befrämjar biologisk mångfald, skriver Mats Nordberg, skogspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
 • Annons
 • Forskning gör tallen tåligare mot klimatförändringar.,

  Förädling gör tallen mer klimattålig

  När klimatet blir varmare drabbas de svenska tallplantorna av mer frostskador. Men genom att förädla tallar som är anpassade till det nya klimatet minskar risken.
 • Sveriges paviljong blir en skog

  Den svenska paviljongen på världsutställningen i Dubai 2020 har skogen som inspirationskälla.
 • Annons
 • Svenska skogsplantor har under året investerat närmare 21 miljoner kronor i plantskolan i Vibytorp.

  Miljoninvestering i ökad plantproduktion

  Svenska skogsplantor har under året investerat närmare 21 miljoner kronor i plantskolan i Vibytorp utanför Hallsberg. Sex miljoner fler plantor ska produceras varje år.
Tips & råd
 • Rejäla stickvägar ger stabilare skogar

  Kategorier: storm, Stormskador, stickväg
  Erik Valinger, professor på SLU, har flera okonventionella råd om hur skadorna kan minskas i vindutsatta skogar. Han förordar bland annat tidig och hård gallring för att öka stabiliteten och att anlägga breda stickvägar redan i första gallringen.
 • Björn Mauritzon

  Grankalkylen håller i alla väder

  Kategorier: Skogsskötsel, Ekonomi, gran
  Björn Mauritzon är lycklig ägare till 19 hektar enastående produktiv granskog sedan 1980. I en solig glänta utanför Örkelljunga, där han är född och bor, berättar han varför det blev gran.
 • Dodge RAM

  Stor, stark och törstig

  Kategorier: test, Bilar, pickup
  För dig som vill ha en stor och bekväm pickup där motoreffekt och dragkraft har större betydelse än priset. Jättepickupen Dodge Ram klarade vårt tuffa vintertest förvånansvärt bra. Men det dröjde länge innan vi fick upp värmen i kupén.

Sidor