Nyheter
 • Nationella nyckelbiotopsinventeringen upphör

  I riksdagens budgetunderlag saknas pengar till en landsomfattande nyckelbiotopsinventering vilket gör att den nu upphör, meddelar Skogsstyrelsen. Även anslaget som ska ersätta skogsägare vid skydd av skog minskas kraftigt.
 • Annons
 • Ny mässa har fokus på skogsmaskiner

  Nu lanserar Maskinleverantörerna en mässa med fokus på maskiner och utrustning för storskaligt skogsbruk.
 • ”Träbyggande snabbar upp klimatkampen”

  DEBATT  Med tanke på det växande klimathotet och en byggsektor med enormt stort klimatavtryck måste omställningen till hållbart byggande gå snabbare. Både lösningen och kapaciteten finns om vi väljer trä som byggnadsmaterial– naturens klimatsmarta svar på betong, skriver Mikael Eliasson, Svenskt Trä.
 • Annons
 • Lär känna en grangeneral 

  Grangeneral, huggnings- eller PR-ansvarig.  Bakom titlarna finns jägmästarstudenter som enligt traditionen säljer julgranar i Stockholm. Här kan du lära känna dem.
 • Många fåglar i produktionsskogen

  En ny undersökning visar att vissa fågelarter som förknippas med äldre skog och höga naturvärden är vanliga i produktionsskogar.
 • Annons
 • Björkspån kan bli matolja

  En grupp forskare från SLU tror att svårsmälta växtdelar såsom halm och sågspån kan omvandlas till värdefulla livsmedel.
 • "Tusen arter är inte hotade av skogsbruket"

  Kategorier: debatt, Mats Nordberg
  DEBATT Under de senaste två regeringarna har arealen skyddad skog och registrerade nyckelbiotoper ökat kraftigt. Förklaringen uppges vara att många arter i Sverige hotas av det moderna skogsbruket. Låt oss pröva detta påstående  - och sedan resonera kring hur man bäst befrämjar biologisk mångfald, skriver Mats Nordberg, skogspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
 • Annons
 • Forskning gör tallen tåligare mot klimatförändringar.,

  Förädling gör tallen mer klimattålig

  När klimatet blir varmare drabbas de svenska tallplantorna av mer frostskador. Men genom att förädla tallar som är anpassade till det nya klimatet minskar risken.
 • Sveriges paviljong blir en skog

  Den svenska paviljongen på världsutställningen i Dubai 2020 har skogen som inspirationskälla.
 • Annons
 • Svenska skogsplantor har under året investerat närmare 21 miljoner kronor i plantskolan i Vibytorp.

  Miljoninvestering i ökad plantproduktion

  Svenska skogsplantor har under året investerat närmare 21 miljoner kronor i plantskolan i Vibytorp utanför Hallsberg. Sex miljoner fler plantor ska produceras varje år.
Tips & råd
 • Pärluggla sitter vid öppningen till en holk

  Holk bra bot mot sork

  Kategorier: viltvård, Pärluggla
  De bästa sorkjägarna är billiga i drift. Tak över huvudet räcker. Gott samarbete utlovas.
 • Älg äter rase

  Spara rase till älgens meny

  Kategorier: viltvård
  Man kan man göra mycket för att skapa mer viltmat utan att det kostar särskilt mycket, säger Magnus Strandberg, silverkvistvinnare och viltförvaltare på Skogssällskapet, som tillsammans med sin kollega Johan Asp ger tips på hur man kan kan göra.
 • Rostig bult lossnar

  Hyfsat smörjmedel, utmärkt rostlösare

  Kategorier: teknik, test, smörjmedel
  ”Den bästa universella smörjnings- och underhållsprodukt som har tillverkats”, säger reklamen. Det måste testas, säger vi på SKOGEN.

Sidor