Nyheter
 • Föreningen Skogen,Höstexkursion

  Hyggesbruk och annat hett på årets Höstexkursion

  Föreningen Skogens höstexkursion, i år tillsammans med Sveaskog, synade de bestånd i Malå som Joel Wretlind anlagt med hjälp av kalhuggning på 1920–talet. Men här diskuterades även frågor som viltförvaltning och rennäring på skogsbruksmarker.
 • Annons
 • Skogsmuseets personal

  ”Bästa konstutställningen – skogen”

  KULTURARV. Produktionsskog kan vara den bästa konstutställningen av alla, tycker Guldkvisten-mottagaren Iréne Gustafson på Skogsmuseet.
 • Sprucken granstam

  Förädling kan minska torkstress

  Kategorier: Skogsskötsel, gran, torka
  SKADOR. Skogforsk har funnit samband mellan tunna cell­väggar i veden hos unga granar och spruckna stammar vid extrem torka.
 • Annons
 • Exkursion lärkplantering

  Lärk kan bli nordligt framtidsträd

  EFTERFRÅGAN. Biobränsle­reserven växer bäst i Norrland. Här trivs ligninrik lärk – ett trädslag att satsa på, sa flera deltagare på en exkursion med Jämtlands läns skogsklubb.
 • Jägare står i ett jakttorn

  ”Det går inte att vänta”

  Kategorier: Skogsskötsel, viltbete
  VILTBETE. I flera län har upp till 67 procent av ungtallarna skador, enligt senaste Äbin. Avskjutningen av älg måste öka omedelbart, säger en specialist på Skogsstyrelsen.
 • Annons
 • Tidningen SKOGEN

  Stora utsläpp från granskog på dikad torvmark

  Dikade torvmarker i Sverige släpper ut ungefär lika mycket växthusgaser som biltrafiken. Bättre för klimatet vore att åter låta marken bli blöt och odla växter som klarar våta förhållanden. Det skulle dessutom ge markägaren bättre lönsamhet, visar en studie från Göteborgs universitet.
 • Tidningen SKOGEN

  Oklarheter bromsar klimatomställning

  Omställningen till ett mer klimatnyttigt skogsbruk går än så länge långsamt. Inte så konstigt, menar forskare. Oklarheter kring vad som bör göras får skogsägare att tveka. De som styr måste ta ställning.
 • Annons
 • Holmen köper skogsmark i Hälsingland

  Holmen har tecknat avtal om köp av en större sammanhängande fastighet i Hälsingland på 5 700 hektar produktiv skogsmark. Priset är 285 miljoner kronor. 
 • Virkesbörsens vd får kungligt pris

  Kategorier: Virkesbörsen
  Virkesbörsens vd Adam Aljaraidah har belönats med Kung Carl XVl Gustafs pris Årets unga pionjär i region Stockholm.
 • Annons
 • Timmeravgift och utsläppshandel ska betala för skydd av skog

  För att nå miljömålen och säkra den biologiska mångfalden måste 20 procent av Sveriges produktiva skogsmark undantas från brukande. Det kan ske dels genom avsättning i naturreservat, dels genom att anpassa skötseln av den brukade arealen, skriver miljökonsult Magnus Nilsson i en statligt finansierad rapport.
Tips & råd
 • Japa vedmaskin

  Japa förvånar sig själv

  Kategorier: ved, vedmaskiner, test
  För dig som behöver klyva mindre vedklabbar men i stora volymer. Japas kapacitet är inte vad som utlovas. Den är betydligt högre. Vi kunde klyva nästan dubbelt så mycket ved på en timme som broschyren lovar. Därför kan vi svälja att oljemätaren inte heller stämmer.
 • Lär dig medlingens hantverk

  Kategorier: Konflikt, Medling
  Förberedelser, tålamod, målmedvetenhet. Leif Jougda vet vad som krävs för framgångsrik konfliktlösning och delar med sig av sin stora erfarenhet.
 • Odlingsrösen

  Läs landskapet

  Markerna berättar sin egen historia. Spår, lämningar och växtlighet visar hur din skog såg ut förr – om du bara lär dig läsa. Skogshistorikern Örjan Hill vet hur.

Sidor