2010 års motiveringar av Föreningen Skogens utmärkelser

Föreningen Skogens utmärkelser delades ut på Skogsnäringsveckans invigningsdag den 20 april 2010.

GREVE CARL BERNADOTTES SKOGSPRIS

Bengt Karlsson, Askersund

Skogsbränslet har på tio år blivit en stor och viktig produkt. Viktig för skogsnäringen och energisektorn, men också för samhällets arbete med att ersätta fossila bränslen. Att Sverige på den här tiden har blivit världsledande kan vi inte minst tacka Bengt Karlsson. Han har under dessa år varit verksam på Sveaskog men hans insatser har drivit utvecklingen i hela skogssektorn.

Tack vare Bengt har vi kommit långt när det gäller att ta vara på virket både i klena gallringar och i stubbar. Hans arbete omfattar allt från logistikutveckling, mätning och standardfrågor till investeringar i nya tekniska lösningar. Och han driver de andra områden som måste utvecklas i samma takt: skogsskötseln, naturvården och människorna. Ett exempel på hans engagemang för uthålligheten i systemet är hans arbete med askåterföringen till skogen. Marken måste vårdas, för Bengt spanar möjligheter långt in i framtiden.

Hans största drivkraft är att få fram ny råvara och mer bränsle i stället för att bara konkurrera hårdare om den klassiska råvaran; de grova stammarna. Bengt upplever det inte bara som en affärsidé utan också som ett ansvar att leverera miljöanpassat bränsle, även till våra skogligt sett mindre lyckligt lottade vänner ute i Europa. Och just i denna helhetssyn ligger mycket av det stora i hans insats.

Bengt Karlsson har en betydelsefull roll i utvecklingen av energin från skogen.

GULDKVISTEN

Henrik Teleman, Virserum

Henrik Teleman älskar skogen, men det är det ju många som gör. Han älskar trä. Det gör också många. Henrik Teleman älskar människorna i skogen. Även där har han en hel del fränder. Men Henriks passion för både skogen, virket och människorna är ganska speciell, och dessutom älskar han trä och virke i alla dess former, från naturformade pinnar till de mest förädlade produkter, som till exempel hus av papper.

Den här kärleken förmedlar Henrik på ett mycket starkt sätt, och till många. Han förmedlar genom att engagera, genom sin konst och som ledare för Virserums konsthall. Att kunna kommunicera skogens alla värden och alla möjligheter – möjligheter för landet och för den enskilda människan: Det är stort! Och det leder till en bättre värld, där skogen tas tillvara.

Henrik Teleman har haft stor betydelse för att sprida förståelsen för skogens värden och möjligheter.

Hans Nilsagård, Stockholm

Det finns en djungel där ute. Den kallas ”internationella förhandlingar”. Det är platsen där vi gemensamt ska försöka vårda det krympande jordklotet och inte minst få till en vettig hushållning med skogarna. Men på den globala politiska arenan råder ofta djungelns lag och stundtals är det lika svårframkomligt som i den tätaste regnskog.

Hans Nilsagårds insatser för att sprida nordisk skoglig klokskap där ute är beundransvärda. I Europa och i världen har han företrätt Sverige – och Europa – på ett sätt som gör att vi i skogssektorn vill tilldela honom Guldkvisten.

Hans syns väldigt lite som tjänsteman i regeringskansliet. Det är så det ska vara. Men bakom kulisserna kan man se en man som verkligen lagt sin själ i att föra ut det som Skogssverige kan bidra med i världen. Och bland skogsfolk har han gjort en fenomenal insats med att förklara vad som händer därute. För till slut påverkar de tröga internationella förhandlingarna naturligtvis även oss med kraft. Vare sig det blir framgångar eller bakslag.

Hans Nilsagård har haft stor betydelse för att sprida skoglig klokskap i världen.

Maria Norrfalk, Falun

Maria Norrfalk är en väl känd profil i skogsbruket. Hon har varit forskningschef på Skogforsk och generaldirektör på Skogsstyrelsen där hon på ett framgångsrikt sätt förverkligade en ny skogspolitik samtidigt som hon effektiviserade den skogliga myndigheten. Från insatserna där blev hon plockad för att leda Sveriges kamp mot fattigdomen i världen som generaldirektör på Sida. Numera landshövding i Dalarna och bland mycket annat ordförande för det omfattande forskningsprogrammet Future forests.

Maria har alltså på många sätt kunnat påverka utvecklingen i skogen – och hon har fångat tillfällena! Hon har gjort värdefulla insatser från uppdrag inne i skogssektorn men minst lika viktigt är hennes arbete från andra plattformar, ute i den värld som inte är skogsbrukarnas egen. Plattformar på akademier, i ideella föreningar, forskningsstiftelser och offentliga utredningar – och som landshövding i Dalarna. Det har ett stort värde att det finns skogskunskap utanför de klassiska skogliga organisationerna.

Med sitt starka samhällsengagemang har Maria Norrfalk från många viktiga plattformar drivit utvecklingen för grönare skogar de senaste decennierna.

Tillsammans med skogsbranschens hyllningar ber Föreningen Skogen härmed att få framföra sina hjärtliga gratulationer till alla pristagare!

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb