2005 års motiveringar av Föreningen Skogens utmärkelser

Föreningen Skogens Greve Carl Bernadottes Skogspris och Guldkvistar 2005. Utmärkelserna utdelades vid Föreningen Skogens Höstexkursion i Gällivare den 16 augusti 2005.
 

GREVE CARL BERNADOTTES SKOGSPRIS 2005

Styrelsen för Föreningen Skogen har i uppdrag att årligen dela ut Greve Carl Bernadottes skogspris till person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster.

Greve Carl Bernadottes skogspris 2005 utdelas till

Sven Lundell
Sven Lundells insatser i Skogssveriges utvecklingsfrågor är anmärkningsvärt många och mångsidiga. Han har drivit den svenska modellen på både det vetenskapliga, strategiska och politiska planet. Som forskare, konsult, skogschef, skogsdirektör och i en mångfald förtroendeuppdrag har han varit en nyckelperson för många utvecklingssteg.
Sven har fört in de praktiska frågorna i skogsforskningen, han har med en ekonomisk grundsyn fångat upp miljöfrågor och andra utvecklingsfrågor. Ändå har han haft kraft kvar till nordiskt samarbete och att hjälpa våra kollegor i Baltikum.
Inte minst är Sven Lundell uppskattad för sin förmåga att knyta ihop olika intressen och få alla att dra åt samma håll.

Priset utgörs av en medalj och en penningsumma, 25 000 kr. Föreningen Skogen ber härmed att få framföra sina hjärtliga gratulationer!
 

FÖRENINGEN SKOGENS GULDKVIST 2005

Föreningen Skogens Guldkvist utdelas till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning.
 

Föreningen Skogens Guldkvist till

C J Bredberg
Den tekniska utvecklingen har varit avgörande för skogsbrukets lönsamhet och utan Carl Johan Bredbergs insatser hade tekniken inte varit lika långt hunnen idag. Den mekaniserade gallringen, drivaren, den mekaniserade planteringen. Var hade vi stått idag om inte alla inblandade fått del av Calles entusiasm, framtidstro och kunskaper?
Carl Johan Bredberg är dels en stor inspiratör och har dels drivit utvecklingen själv, både som professor och skogsteknisk chef. Han har även betytt mycket i forsknings- och utbildningsfrågor. Utan Calles insatser hade svensk skogsteknik helt enkelt varit både tråkigare som fackområde och sämre i sitt utförande.

Föreningen Skogen gratulerar till utmärkelsen!
 

Föreningen Skogens Guldkvist till

Åsa Tham
Åsa Tham angriper skogsbrukets rost i rutinerna på många fronter. Vetenskapligt har hon brutit väg för björkinslaget i skogsfolkets trädslagsrena tankar, på det området har hon tagit fram kunskaper som tillämpas i det praktiska skogsbruket idag.
Med en fot i vardagsförvaltningen och en i olika utvecklingsprojekt har hon fått saker att hända i apterings- och prissättningsfrågor. Och inte minst har Åsa varit en av drivkrafterna i arbetet med att ge marknadskrafterna möjlighet att verka för ett ansvarsfullt skogsbruk genom skogscertifieringen.
Med sitt internationella engagemang hör hon till de fåtal svenska rösterna i de globala skogsskötseldiskussionerna. Hon har där varit betydelsefull för den internationella kampen mot artutrotning, illegal avverkning och exploatering av människor.

Föreningen Skogen gratulerar till utmärkelsen!
 

Föreningen Skogens Guldkvist till

Göran Örlander
Ingen skog utan först en föryngring. I ett kvarts sekel har Göran Örlander lett svensk forskning om skogsföryngring och tagit fram kunskaper som är avgörande för snart sagt varje svenskt skogsbestånd de kommande 100 åren. Göran har drivit utvecklingen av markberedningen och byggde under 1990-talet upp Asa försökspark till en forskningsstation som blivit världskänd inom skogsforskningen.

Föreningen Skogen gratulerar till utmärkelsen!

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb