2001 års motiveringar av Föreningen Skogens utmärkelser

Föreningen Skogen 2001-års Bernadotte- och Guldkvistpristagare.
Guldkvistmottagare 2001, fr.v. Åke Pettersson, Johan Nitare,
Dag Myhrman, Torbjörn Johnsen, Hans-Eric Johansson och Gunnar Andersson.

Under vår Medlemsdag den 11 mars 2002 delade vi ut utmärkelserna Guldkvisten och Greve Carl Bernadottes Skogspris, i närvaro av Deras Majestäter Konungen och Drottningen.

GREVE CARL BERNADOTTES SKOGSPRIS 2001

Styrelsen för Föreningen Skogen har i uppdrag att årligen dela ut Greve Carl Bernadottes skogspris till person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster. Greve Carl Bernadottes skogspris 2001 utdelas till

Roland Johansson, Skogsbrynet, Kållandsö
Roland Johansson har en lång och aktiv karriär som skogsarbetare samtidigt som han har varit, och fortfarande är, en mycket respekterad och drivande företrädare för skogsarbetarkåren, bland annat

– som styrelseledamot i Skogs- och Träfacket, tidigare Skogsarbetareförbundet sedan 1977
– som personalrepresentant i AssiDomäns koncernstyrelse, tidigare Domänverket, sedan 1985
– och som ledamot i Skogsvårdsstyrelsen Västra Götaland, tidigare Skaraborg, sedan ett tjugutal år.

Roland Johanson har verkat i en tid då skogsarbetaryrket genomgått dramatiska förändringar. Skogsarbetarkåren har genomgått en nedskärning av arbetsstyrkan som saknar motstycke i svenskt näringsliv samtidigt som skogsarbetet totalt ändrat inriktning. Motorsågen har bytts ut mot en joy-stick. Muskelkraft har ersatts med ingenjörskonst. Samtidigt har ett allt större ansvar lagts över på skogsarbetaren. Miljöansvar, kvalitetsansvar, effektivitetsansvar, planeringsansvar, kundansvar.

Förändringarna har inneburit många och komplicerade avvecklings- och omställningsproblem för såväl organisationer som, och inte minst, för enskilda människor. Roland har på ett omvittnat konstruktivt sätt varit djupt involverad i denna utveckling och har haft förmågan att kunna förena omsorgen om sina arbetskamrater med insikten att verksamheter och företag måste förändras och utvecklas för att kunna överleva i en allt hårdare internationell konkurrens.

Rolands erfarenheter som aktiv och verklighetsförankrad skogsarbetare i kombination med en utsökt förmåga att tydligt framföra sina åsikter har inneburit att han omnämns med mycket stor respekt i ”Skogssverige”. Roland Johansson är i en och samma person den gedigne och kompetente skogsskötaren och biologen och samtidigt den mycket initierade och analyserande samhälls- som företagsekonomen.

Härtill kan läggas att Roland har en utsökt humor och förmåga att framföra allvarliga saker med både glimten i ögat och kryddat med ett stänk av ironi. Denna unika kombination har oundvikligt givit resultat och bidragit till utvecklingen i företag och organisationer, och därtill påverkat spelreglerna för det svenska skogsbruket.
När Roland Johansson namn förs fram med koppling till vårt lands mest kända och aktade skogliga utmärkelse, greve Carl Bernadottes Skogspris, så sluter sig leden bakom Roland. Företagsrepresentanter och personalrepresentanter. Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Nuvarande såväl som tidigare chefer, arbetskollegor och förhandlingsparter.

Det är därför en stor ära för Föreningen Skogen att vi idag har möjligheten att belöna dig, Roland Johansson, för de omvittnat stora och utomordentliga tjänster Du gjort det svenska skogsbruket. Du är en synnerligen värdig mottagare av greve Carl Bernadottes Skogspris. Priset utgörs av en medalj och en penningsumma, 25 000 kr. Föreningen Skogen ber härmed att få framföra sina hjärtliga gratulationer!

FÖRENINGEN SKOGENS GULDKVIST 2001

Föreningen Skogens Guldkvist utdelas till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning.

Föreningen Skogens Guldkvist 2001 utdelas i samband med Föreningen Skogens årsmöte i Stockholm den 11 mars 2002, i närvaro av Deras Majestäter Konungen och Drottningen till följande mottagare
 

Jägmästare Gunnar Andersson, Umeå
Gunnar Andersson erhåller Föreningen Skogens Guldkvist för sitt i breda kretsar omvittnat uthålliga, initierade och tydliga engagemang för skogsägarnas och skogsbrukets strategiska frågor och för att flera viktiga skogsfrågor genom hans agerande under åren lyfts upp på det politiska planet.
 

Civilingenjör Dag Myhrman, Uppsala
Dag Myhrman erhåller Föreningen Skogens Guldkvist för att under sin livslånga forskarkarriär inom det skogstekniska området bidragit till flera banbrytande utvecklingssteg där tekniskt rationella funktioner och system kombinertas med energisnålhet och miljöskonsamhet.
 

Seniorkonsult Hans-Eric Johansson, Stockholm
Hans – Erik Johansson erhåller Föreningen Skogens Guldkvist för att han på ett visionärt och pedagogiskt övertygande sätt lärt en hel skogssektor hur det kommer att vara att ha byggindustrin som största kund och därtill med tydlighet visat vilka potentialer trä har inför framtiden – om vi gör något av det.
 

Fil. lic Johan Nitare, Jönköping
Johan Nitare erhåller Föreningen Skogens utmärkelse Guldkvisten för att han, omvittnat i ”alla läger”, mycket framgångsrikt lyckats med den svåra uppgiften att på ett trovärdigt, pedagogiskt och praktiskt tillämpbart sätt transformera ekologiska forskningsresultat så att de kommit till praktisk tillämpning på bred front i det svenska skogsbruket. Johan Nitare har genom detta avsatt påtagliga ekologiska fotspår i skogsnäringen och därmed i den svenska skogen.
 

Skogsmästare Torbjörn Johnsen, Jönköping
Torbjörn Johnsen erhåller Föreningen Skogens Guldkvist för att han så framgångsrikt drivit och utvecklat ELMIAs skogsmässor till den internationellt marknadsledande position de har idag. Torbjörns framgångsrika arbete har varit, är, och kommer under lång tid att vara, till stort gagn för skogsbrukandet och dess utveckling såväl i Sverige som internationellt.
 

Tidigare förbundsordförande Åke Pettersson, Gryten
Åke Pettersson erhåller Föreningen Skogens Guldkvist för sitt stora, tydliga och konstruktiva engagemang och arbete med att utveckla effektiva arbetsförutsättningar och goda arbetsförhållanden för skogsarbetarkåren under en period av synnerligen svåra och dramatiska omställningar. Men också för sitt stora engagemang för skogens frågor i allmänhet, bland annat i styrelserna för Skogshistoriska sällskapet, i Föreningen Skogen m. fl. organisationer samt sina gedigna insatser i en mängd offentliga utredningar, remisser och kommittéuppdrag.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb