Nyheter
 • Tidningen SKOGEN

  Skogsprogram och skogsbryn

  FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Jag heter Per Hultengård och är styrelseledamot i Föreningen Skogen. Jag är därtill skogsägare och har mer eller mindre vuxit upp i ett skogsbryn. Det jag skriver här är mina egna åsikter.
 • Annons
 • Eskil Erlandsson och Add Gender.

  Ministern missade målet

  Slog Eskil Erlandssons trojanska häst i glastaket? Satsningen på att bygga jäm­ställdhet underifrån visade sig inte vara någon barnlek.
 • Skymten av ett skogsprogram

  Siluetten av ett nationellt skogsprogram har visats upp. Vid en presskonferens i fredags presenterade regeringen programmets fem fokusområden.
 • Annons
 • Birgitta Boström

  ”Leta kompetens utanför skogen”

  Bredda kravprofilen och sök nya med­arbetare i andra sektorer – det kan driva på jäm­ställd­heten och även ge andra ­vinster. Det säger ­Birgitta Boström på SCA Skog.
 • SKOGEN, hållbart skogsbruk

  Hållbart svenskt skogsbruk gör entré på finansmarknaden

  Nu finns världens första obligation i svenska kronor baserad på det hållbara skogsbrukets bidrag till biologisk mångfald och minskning av koldioxiden i atmosfären.  Den nya obligationen blev hastigt populär på finansmarknaden.
 • Annons
 • Tidningen SKOGEN

  Enklare att rapportera skogsskada

  Nu blir det lättare att rapportera in skador på skog och träd. Inrapporteringen är viktig för att utveckla metoder att minska skadorna.
 • SKOGEN, Föreningen Skogen

  Rättegång om skogsbrand skjuts upp

  Rättegången mot bolagen som anklagas för att ha startat den stora skogsbranden i Västmanland har skjutits upp i minst åtta månader.
 • Annons
 • Släpp fram björken i granskogen

  När det är för blött för granplantor: Släpp fram grupper av björk.
 • Tidningen SKOGEN, avverkningsanmälningar

  ”Proffskritiker vinner på Skogsstyrelsens öppenhet”

  DEBATT.  Löst grundade uppfattningar om öppenhet bör inte ligga till grund för myndigheters informationsgivning. Det skriver Ragnar Löfstedt, professor i riskhantering, på Svd Debatt apropå Skogsstyrelsens webbpubliceringar.
 • Annons
 • Karin Holmgren

  Nya SLU-kurser är på gång

  ÅTGÄRDER Nya kurser i lika villkor ska in­föras på jägmästarprogrammet under det närmaste året, både obligatoriska och frivilliga. Det säger SLU:s prorektor Karin Holmgren.
Tips & råd

Sidor