Nyheter
 • Nu påbörjas rekordbygge i trä

  En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.
 • Annons
 • Ny film lär dig ungskogsröjning

  I en ny film kan du lära dig ungskogsröjning steg för steg.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Polarisera skogsbruket!

  Folk klagar över att världen polariseras. Men vi borde kanske ha mer av den varan. Åtminstone i skogen.
 • Annons
 • Virkesstudion på Skogsnolia

  Nu finns ett nytt avsnitt av Virkesstudion inspelat på Skogsnolia. Tidningen SKOGENS Bengt Ek medverkar och berättar om det bästa med skogsmässor.
 • Konjunkturavmattning med tillförsikt

  Med stormar och bakborreangrepp ökar avverkningarna  i Europa vilket ger en något mättad trävarumarknad med välfyllda lager, enligt en ny rapport som dock ser positiva förutsättningar framöver.
 • Annons
 • ”Skogsstyrelsen missar regeringens viljeyttring”

  Kategorier: debatt, Anders Pettersson
  DEBATT.  Skogsstyrelsens nya modell kommer att tillföra mer nyckelbiotoper i kommuner som redan har mycket skog undantagen från brukande. Det var inte regeringsuppdragets mening, skriver Anders Pettersson, Västerbottens Allmänningsförbund, i en replik till Herman Sundqvists debattartikel.
 • Bertil Lindqvist

  Skogens värde är bara till låns

  Kategorier: Sista ordet, Skogsvård
  "Kom ihåg att skogen är ett värde du bara har till låns ett tag. Sköt den därför med omsorg och ansvar”. Det säger Bertil Lindqvist i Sista ordet i tidningen SKOGEN.
 • Annons
 • Är det värt att betala extra för förädlade plantor?

  Ger merkostnaden utdelning i form av bättre tillväxt och mindre skador? Borde Sverige rent av ta fram genmodifierade träd? Eller betalar sig förädlade plantor inte tillräckligt snabbt? Svara på Månadens fråga!
 • Johanna Leijon

  Från bergborr till skogsplant

  SPÅRBYTE På plantskolan kan erfarenheter från tillverkning av bergborrmaskiner komma till nytta. Faktiskt! Johanna Leijon bytte bransch, men tog med sig metoder och kunskap.
 • Annons
 • Sammanslagning skapar sågjätte i Dalarna

  En tysk investeringsfond som nyligen förvärvade Siljan Group blir nu även huvudägare i Bergkvist-Insjön. Under hösten skapas nya sågkoncernen Bergkvist -Siljan AB.
Tips & råd

Sidor