Nyheter
 • Jägare står i ett jakttorn

  ”Det går inte att vänta”

  Kategorier: Skogsskötsel, viltbete
  VILTBETE. I flera län har upp till 67 procent av ungtallarna skador, enligt senaste Äbin. Avskjutningen av älg måste öka omedelbart, säger en specialist på Skogsstyrelsen.
 • Annons
 • Tidningen SKOGEN

  Stora utsläpp från granskog på dikad torvmark

  Dikade torvmarker i Sverige släpper ut ungefär lika mycket växthusgaser som biltrafiken. Bättre för klimatet vore att åter låta marken bli blöt och odla växter som klarar våta förhållanden. Det skulle dessutom ge markägaren bättre lönsamhet, visar en studie från Göteborgs universitet.
 • Tidningen SKOGEN

  Oklarheter bromsar klimatomställning

  Omställningen till ett mer klimatnyttigt skogsbruk går än så länge långsamt. Inte så konstigt, menar forskare. Oklarheter kring vad som bör göras får skogsägare att tveka. De som styr måste ta ställning.
 • Annons
 • Holmen köper skogsmark i Hälsingland

  Holmen har tecknat avtal om köp av en större sammanhängande fastighet i Hälsingland på 5 700 hektar produktiv skogsmark. Priset är 285 miljoner kronor. 
 • Virkesbörsens vd får kungligt pris

  Kategorier: Virkesbörsen
  Virkesbörsens vd Adam Aljaraidah har belönats med Kung Carl XVl Gustafs pris Årets unga pionjär i region Stockholm.
 • Annons
 • Timmeravgift och utsläppshandel ska betala för skydd av skog

  För att nå miljömålen och säkra den biologiska mångfalden måste 20 procent av Sveriges produktiva skogsmark undantas från brukande. Det kan ske dels genom avsättning i naturreservat, dels genom att anpassa skötseln av den brukade arealen, skriver miljökonsult Magnus Nilsson i en statligt finansierad rapport.
 • Tidningen SKOGEN

  Fler arter än väntat i granskog

  När gran planteras på klassisk tallmark förändras förutsättningarna. I den mörka granskogen växer markfloran sämre. Men ny forskning visar att där kan finnas fler arter.
 • Annons
 • Lastbil vid timmeravlägg.

  ”Generell virkesbrist”

  Kategorier: skogsråvara, avverkningar
  RÅVARULÄGET. Industrin har ovanligt låga virkeslager i höst. Den torra sommaren gjorde att avverkningen fick avbrytas på många håll. Det är mest bekymmersamt i Götaland.
 • Extremväder minskade Mellanskogs resultat

  Kategorier: Mellanskog, Setra
  Skogsägarföreningen Mellanskog minskade sitt rörelseresultat under första halvåret i år jämfört med samma period i fjol. Naturen har visat sina muskler, enligt vd Sture Karlsson.
 • Annons
 • Ny utbildning till skogsmaskinförare

  Nu finns en helt ny utbildning för vuxna som vill byte yrke till skogsmaskinförare.
Tips & råd

Sidor