Nyheter
 • ” I en rättsstat står samhället för bevarandekostnader”

  DEBATT. Att bevara biologisk mångfald borde till stor del vara ett allmänintresse. Tyvärr blev lockelsen för våra politiker för stark, oavsett partifärg, att vältra över en för hög andel av bevarandekostnaderna på enskilda skogsägare. Det skriver Anders Pettersson, Västerbottens allmänningsförbund, i Östersunds-Posten.
 • Annons
 • Simulerad våtmark

  Simulering spar tid och pengar

  PLANERING. Skogsanalytikern Martin Sjödin på Skogssällskapet har utvecklat ett datorverktyg som med hjälp av en tredimensionell terräng­modell kan simulera var dammar kan anläggas.
 • Ökad avverkning efter sommarbränder

  Avverkningsanmälningarna ökade kraftigt i september på grund av sommarens bränder. I södra Norrland var ökningen hela 78 procent, jämfört med samma månad förra året.
 • Annons
 • Viltvatten

  Vatten som lönar sig

  PRIORITERAT. Som Skogssällskapets arbete på Bredvik visar lönar det sig ofta att anlägga viltvatten – och ­förutsättningarna blir knappast sämre av att det går att få EU-stöd till såväl att anlägga våtmark som att sköta den löpande.
 • Utomhuspedagogik lockade många länder

  60 deltagare från 17 länder utbytte erfarenheter på kongressen för europeisk utomhuspedagogik som ägde rum i Finland.
 • Annons
 • Starkt resultat för Norra 

  ​​​​​​​Norra skogsägarnas rörelseresultat nådde hela 104 miljoner för årets första åtta månader. Men vd Pär Lärkeryd tror att konjunkturtoppen för sågade trävaror nu är nådd.
 • Regionala skogsprogram får stöd

  Med ett stöd på totalt 16 miljoner kronor vill Skogsstyrelsen bidra till skogen som tillväxtmotor ute i länen. Stödet ska gå till regionala skogsprogram som skapar tillväxt och nya jobb lokalt.
 • Annons
 • Sveaskog söker ny vd

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskog har inlett rekrytering av en ny vd. P-O Wedin, vd sedan sju år, fortsätter på posten tills hans efterträdare är på plats.
 • SKOGEN,SKOGENbild

  "Risk att enskilda skogsägare får stå för notan"

  DEBATT. Vi delar inte Skogsstyrelsens entusiasm över den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper i de svenska skogarna. Risken är att enskilda skogsägare får stå för notan, skriver Norra skogsägarna på debattplats i Västerbottenskuriren.
 • Annons
 • Grotskotare slår standardmaskin

  Kategorier: grotskotare, Daniel Frisch, SLU
  Grotskotare ger högre produktivitet och lägre kostnader än standardskotare vid genomsnittliga förhållanden, visar ett examensarbete vid SLU.
Tips & råd

Sidor