Skogvaktare

Bild för Thomas Bogár Written by Thomas Bogár On the

Skogvaktare till Skåneskogen/Trolleholm

Skåneskogens Utvecklings AB söker en skogvaktare med tillträde den 1/8 2017 eller efter närmare överenskommelse.

Skogvaktaren ansvarar för den löpande skogsverksamheten omfattande

- arealansvar på skogvaktardistriktet
- funktions-/driftsansvar för avverkning, skogsvård och skogsskötsel
- administrativt ansvar för årsplanering, skogskartor, fakturering av försäljning och avrapportering av verksamheten.

Vardagen består bl.a. av aktivitetsplanering och budgetering inom distriktet, arbetsledning av entreprenörer, stämpling och virkesmätning, flödeshantering och produktionsuppföljning/driftsanalys, ajourföring av planprogam/kartor samt driftsredovisning.

Du är utbildad skogsmästare, skogstekniker eller jägmästare med intresse för skogskötsel, kvalitetsproduktion och långsiktigt skogsbruk. Har du dessutom intresse för arbete med GIS, planering och avrapportering ser vi det som en tillgång. Areal-, drifts- och administrationsansvar utvecklas efter kvalifikationer och intressen.

Vi uppskattar personligt driv och engagemang och välkomnar ansökare med yrkeserfarenhet men är också redo att anställa en nyutbildad om du har rätt profil. Du är resultatorienterad, strukturerad och kan arbeta självständigt samtidigt som du ingår i ett team på 5 skogvaktare och en skogsförvaltare. Skåneskogen präglas av bred yrkesmässig kompetens och stor frihet under ansvar. Vi prioriterar korta beslutsvägar och samarbete där skogvaktarna refererar direkt till skogsförvaltaren.

Skåneskogens kontor är beläget i Trolleholm i Skåne två mil norr om Lund. Möjlighet finns att hyra tjänstebostad. Vi erbjuder ett attraktivt lönepaket och anställningsvillkor i relation till kvalifikationer och erfarenheter.

Närmare information om tjänsten fås vid kontakt med skogsförvaltare Anders Lomholt på telefon 0708-758906 eller al@skaneskogen.se

Ansökan skickas senast den 30 april 2017 till al@skaneskogen.se eller Skåneskogens Utvecklings AB, Trolleholms Godskontor, 268 90 Svalöv. Märk brevet ”Skogvaktare”.

Skåneskogens Utvecklings AB förvaltar skogen vid 9 sydsvenska gods, totalt 14 000 ha med geografisk utgångspunkt från Trolleholm. Vi jobbar med intensiv förvaltning av alla barr- och lövträdslag. Årsavverkningen ligger runt 100 000 m3.

Publicerad: