Silverkvist till Anna Marntell

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Anna Marntell delar erfarenheterna från skogsskadeprojektets arbete i mellansverige.
Anna Marntell delar erfarenheterna från skogsskadeprojektets arbete i mellansverige.
Förra veckan, under Föreningen Skogens höstexkursion, delade skogsbranschen via Föreningen Skogen ut en Silverkvist till Anna Marntell.

Anna har sin hemvist på Skogsstyrelsen i Sundsvall. Hon är en energisk, orädd och drivande person som kan, och vågar, tänka nytt och okonventionellt. Hon arbetar aktivt för ökad samverkan mellan skogens olika aktörer. Därför har hon tilldelats utmärkelsen Silverkvisten.

Annons
Annons

Anna är en hybrid, dels en jordnära motorsågsinstruktör och skogsägare som gärna jobbar aktivt i den egna skogen, dels en strateg med helhetssyn. Det senare har kommit väl till pass i hennes roller som biträdande länsjägmästare och distriktschef på Skogsstyrelsen.

Anna är en stark och uthållig skogskvinna, en viktig förebild i skogen och en mycket värdig mottagare av Silverkvisten

Föreningen Skogens utmärkelse Silverkvisten delas ut till personer som regionalt eller lokalt gjort värdefulla insatser för ett aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen.

Publicerad:
 • Karta minskar körskador

  De nya markfuktighetskartorna är bra hjälpmedel för att undvika körskador. Det visar intervjuer gjorda av Skogforsk.
 • Annons
 • Fara från Tjernobyl: Radioaktivt virke

  UKRAINA. I år är det 30 år sedan olyckan i Tjernobyl . Då skapade det radioaktiva nedfallet panik i svenska skogar. Nu är ett nytt hot på väg – olagligt radioaktivt timmer från olycksområdet.
 • Svenskar får förtur till fjälljakt

  Regeringens beslutade i dag om nya regler som ger jägare som är bosatta i Sverige förtur till småviltjakt. Företrädet gäller på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen, den så kallade fjälljakten. Tidigare hade alla samma möjlighet till fjälljakt i de aktuella områdena.
 • Annons
 • Här är Sveriges nyckelbiotoper

  För första gången finns en samlad bild av registrerade nyckelbiotoper och vilka arealer och naturtyper det handlar om. Dessutom har ett 20-tal intressenter i skogssektorn redogjort för hur de ser på arbetet med nyckelbiotoper i en ny rapport från Skogsstyrelsen.
 • Barrträ görs hårt som ek

  Forskare ska göra gran och tall lika hårda som ek – vilket passar utmärkt för svensk träindustri. En unik träsvets, den första i Sverige som sammanfogar trä utan lim eller andra tillsatser, har köpts in av Luleå tekniska universitet.