Så gallrar du fram skogsbränsle

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
22 maj är politiker och skogsägare inbjudna till ett seminarium och en skogsexkursion i Uppvidinge för att lära sig mer om hållbart skogsbränsleuttag.

22 maj samlas ett trettiotal deltagare, bland annat politiker och skogsägare, för att delta på en exkursion om hållbart skogsbränsleuttag vid gallring, arrangerad av Linnéuniversitetet, Uppvidinge kommun, Sveaskog och Energikontor Sydost. 

Annons
Annons

– Den allra största delen av groten idag kommer från föryngringsavverkningen, men seminariet visar även på potentialen från gallringen., säger Göran Gustavsson, projektledare på Energikontor Sydost, i ett pressmeddelande.

Under dagen kommer deltagarna att få gå runt till olika stationer i skogen. Bland annat ska Sveaskog att visa hur skogsbränsleuttag vid gallring går till i praktiken, samt hur man effektivt samlar in grot (granar och toppar).

Bengt Nilsson och Rickard Jakobsson från Linnéuniversitetet berättar om hanteringens inverkan på bränslekvaliteten, samt om närings-och kolbalanser i marken vid skogsbränsleuttag. 

 

Publicerad:
 • Skogsägarförening ordnar kollo

  Kategorier: skogskollo, Södra
  Under sommaren kommer Södra att arrangera nio olika skogskollon. De vänder sig till mellanstadiebarn som får lära sig mer om skogen och vad skogen kan ge både människa och samhälle.
 • Annons
 • Blivande lärare fick skogsinspiration

  Kategorier: Skogen i Skolan
  Den 9-10 maj deltog 200 förskollärarstudenter i Skogen i Skolans (region Östra Götaland) inspirationsdag i bokskogen i Torup utanför Malmö.
 • Jägmästaren som får högre puls av kossor

  Kategorier: Ny på jobbet, skogsjobb
  INSPIRATÖR. Plan A var mjölk­bonde, men plan B förde Martina Dalbrink till skogen i stället och så småningom jobbet som chef för Säker skog.
 • Annons
 • Avtal klart för statliga skogsarbetare

  GS och Skogsstyrelsen har tecknat kollektivavtal för statligt anställda skogsarbetare. De två avtalen, VASA-Skog och VISST-avtalet, gäller från 1 januari 2017.
 • FSC sätter spår i Finland

  Kategorier: FSC, skogsbruk i Finland
  Under de senaste fem åren har andelen FSC-certifierad skog i Finland mer än tredubblats. -Vår rapport visar att FSC verkligen kan bidra till att bevara skogens biologiska mångfald och fungera som ett komplement till lagstiftning i Finland, säger Henrik von Stedingk hos Svenska FSC.
 • Annons