Rekreation och ved viktigare än pengar

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Vedeldning, elda med ved
Fotograf: Stefan Örtenblad/SkogenBild
För utbor är möjligheten att ägna sig åt friluftsliv och rekreation viktigare än allt annat. Och vedeldning slår intresset för att sälja timmer.

Efter rekreationen värderas möjligheten att ta ved och virke för husbehov och bevara en skogsbrukartradition högst. Först därefter kommer skogsinkomster, konstaterar Christina Berlin Fakta Skog 11/2006.

— Skogsägareföreningarnas uttalade mål att värna om skogsägarnas ekonomiska intressen kan därför kompletteras i syfte att bättre tillgodose samtliga medlemmars intresse, menar hon.

Skogsägarnas syn på vad som är viktigt på fastigheten skiljer sig åt mellan åbor, som bor på sin fastighet, och utbor. För de åboende skogsägarna är det betydelsefullt att kunna bo på fastigheten och att kunna elda med ved och använda virke för husbehov.

Läs mer »

Läs massor med tips om vedeldning här!

Publicerad:
 • Vilket ansvar har skogsbruket för våra vattendrag?

  Kategorier: debatt, Lars-Erik Holmberg
  DEBATT. I vårt land har skogsbruket sedan urminnes tider utnyttjat älvar och vattendrag för transporter och flottning. Då flottningen avhystes under senare hälften av 1900-talet började vi sakta förstå vidden av den ekologiska skadan. Det är skogsbrukets moraliska ansvar att rätta till den skada som de orsakat, anser Lars-Erik Holmberg i Kalix.
 • Annons
 • ”Skogssektorn motarbetas av regeringen”

  DEBATT Regeringen motarbetar skogsnäringen, skriver två moderata politiker i Upsala Nya Tidning. De presenterar tre områden där de anser att regeringens politik fördyrar och försvårar för skogsnäringen.
 • ”Våga bruka annorlunda"

  DEBATT Var lite bakvända i ert sätt att förvalta er skog! Härmed lovar jag att göra saker annorlunda i min egen skogsskötsel, skriver Rickard Axdorff i en ledare i Skogsaktuellt. Efter en planerad avverkning kommer han att låta vildsvin arbeta som markberedare.
 • Annons
 • Lövskog ska bli turistmagnet

  Kategorier: Skogssstyrelsen, lövskog
  Med hjälp av 14 miljoner kronor från EU ska myndigheter och organisationer från tre länder utveckla Östersjöregionens lövskogsområden till attraktiva besöksdestinationer.
 • Lövträd skuggar trottoar i japansk stad.

  Träd svalkar stora städer

  När värmeböljor och extremväder ökar krävs fler träd för att behålla drägliga mikroklimat i urbaniserade miljöer. Forskningsrön från Göteborgs universitet visar att ett av de effektivaste sätten att svalka framtidens städer är att plantera fler träd som minskar solstrålningen på gator och andra allmänna ytor.
Annons