Rekreation och ved viktigare än pengar

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Vedeldning, elda med ved
Fotograf: Stefan Örtenblad/SkogenBild
För utbor är möjligheten att ägna sig åt friluftsliv och rekreation viktigare än allt annat. Och vedeldning slår intresset för att sälja timmer.

Efter rekreationen värderas möjligheten att ta ved och virke för husbehov och bevara en skogsbrukartradition högst. Först därefter kommer skogsinkomster, konstaterar Christina Berlin Fakta Skog 11/2006.

— Skogsägareföreningarnas uttalade mål att värna om skogsägarnas ekonomiska intressen kan därför kompletteras i syfte att bättre tillgodose samtliga medlemmars intresse, menar hon.

Skogsägarnas syn på vad som är viktigt på fastigheten skiljer sig åt mellan åbor, som bor på sin fastighet, och utbor. För de åboende skogsägarna är det betydelsefullt att kunna bo på fastigheten och att kunna elda med ved och använda virke för husbehov.

Läs mer »

Läs massor med tips om vedeldning här!

 • Ny guldålder kan vara på väg

  Skogsbruket kan mycket väl ha sina glans­dagar framför sig. Det tror miljö­profilen Johan Kuylen­stierna. Det hänger på hur ­samhället möter klimatför­ändringarna.
 • Heltäckande om en dynamisk epok

  Nu har den svenska sågverksnäringen fått sin historia skriven. På nästan 600 sidor tecknas bilden en näring som under några årtionden gick från obetydlighet till att stå för hälften av Sveriges exportinkomster. Det är en spännande historia som nu dokumenterats, en historia som både täpper till kunskapsluckor och ger relief till dagens debatt om skog och skogsbruk.
 • Används skogliga webbplatser?

  3 snabba frågor till Mats Hannerz, som är fristående konsult och redaktör för Kunskap Direkt och som lett en undersökning om webbplatser med oberoende råd om skogsskötsel.
 • Nej, allemansrätten fungerar inte

  Inför sommaren frågade SKOGEN sina läsarna om de tycker att allemansrätten fungerar. En stor majoritet av de som svarade ansåg inte detta. Okunskap och brist på respekt är två orsaker.
 • Bolån och virke – sök och ersätt

  Ungefär så här lät det i radioprogrammet Plånboken i sommar: ”Virkesköparna har fått mycket kritik för hur de redovisar sina priser. Därför måste de sedan 1 juni redovisa ett snitt på vad virkessäljarna faktiskt får betalt. Det ska förhoppningsvis göra det lättare för oss skogsägare att förhandla oss till ett bättre pris. Vilket många tycker är knepigt.