Grattis Marja!

Bild för Gunilla Lidén Written by Gunilla Lidén On the
Jan Persson, VD för Häradsmarken AB i Linköping delar ut Silverkvisten å Föreningen Skogens vägnar till Marja Gustafsson
Jan Persson, VD för Häradsmarken AB i Linköping delar ut Silverkvisten å Föreningen Skogens vägnar till Marja Gustafsson
På Östergötlands Skogsmannaklubbs vinterfest mottog Marja Gustafsson utmärkelsen Silverkvisten. Utmärkelsen delas ut av Föreningen Skogen till personer som på det regionala eller lokala planet har gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk.

Marja Gustafsson är jägmästare och har sin arbetsplats vid Skogsstyrelsens distriktkontor i Linköping men arbetar huvudsakligen med nationella och internationella projekt. Marja är en kontaktskapande, inspirerande, drivande och initiativrik person som på olika sätt bidrar till samverkan och nätverkande inom skogsbruket.

Ett huvudskäl för utmärkelsen är att Marja under många år väsentligt har verkat för och bidragit till erfarenhetsutbyte mellan skogliga befattningshavare i Sverige och många av de forna öststaterna. Det har bland annat skett inom olika projekt kunskapsöverföring. Som exempel kan nämnas vidareutbildning av ryska skogsförvaltare, erfarenhetsutbyte beträffande bioenergi, med mera. Därigenom har nätverk för kunskapsutbyte och ömsesidig förståelse för de skilda förutsättningarna mellan länderna kring Östersjön skapats.

Marja har därutöver med entusiasm engagerat sig i en rad aktiviteter som handlar om samverkan inom skogsnäringen.  Hon har bland annat arbetat med stödjande nätverk för kvinnor inom skogsbruket och projekt för att utbilda grundskollärare om skogsnäringen. Det kan också nämnas att hon varit ansvarig för den pedagogiska "skogsgården" i Kolmårdens djurpark under en lång följd av år.

Publicerad:
Bild för Gunilla Lidén
Gunilla Lidén
 • Sveaskog prövar allemansgränsen

  Sveaskog har stämt fyra biltestföretag för att de kör på på frusna sjöar på bolagets marker – utan att betala. I dag möttes de i rätten. Men parterna kunde inte enas.
 • ”Formidabel köplust” bland träköpare i Kina

  Kinesiska trävaruköpare visar en ”formidabel köplust”. Under det första kvartalet i år steg den svenska virkesexporten dit markant.
 • Annons
 • Priset på massaved ökar

  Stora satsningar inom industrin gör att priset på massaved ökar succesivt i Götaland och Norrlands kustland. Det skriver Danske Bank i ett nyhetsbrev. Massavedsbehovet har ökat med ungefär 5 miljoner kubikmeter vilket motsvarar en ökad avverkning på 6-8 miljoner kubikmeter. Tillväxten i skogen är större än avverkningsnivån. Samtidigt har mer mark reserverats för naturvård. Därför är det oklart om skogsavverkningen kommer att öka i samma takt som behövs för industrisatsningarna.
 • Annons
 • Sepiabrun bild av lingonris.

  Bärfrågan kokade redan för 100 år sedan

  FÖRENINGEN SKOGEN ÅR 1916. Profithungriga bärplockare länsade skogen på kart framför näsan på markägarna. På köpet trampade de ner skogsplantorna. ”Bärfrågan” var het redan för 100 år sedan. Så här sade CG Barthelson i ett anförande på Föreningen Skogens extra sammanträde våren 1916.
 • "Skogsägare måste få ersättning"

  DEBATT Beslut om att skydda skog kan slå sönder en skogsägares ekonomi. Och det beslutet kan tas av en enskild tjänsteman på länsstyrelsen. När staten gör inskränkningar i rätten att bruka marken, bör ägaren alltid ha rätt till ersättning. Det skriver Helena Jonsson och Sven Erik Hammar, LRF.