Glöm inte undervisning under rörelse!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Regeringen vill se ökad fysisk aktivitet i skolan. "Naturen kan vara klassrum även för teoretiska ämnen", kommenterar Föreningen Skogen och Skogen i Skolan. Foto: Karin Bernle, SKOGEN-bild.
DEBATT Regeringen vill att barn och unga rör sig mer, det är bra både för folkhälsan och skolresultaten. Målet är fysisk aktivitet för alla elever varje dag. "Glöm inte att man faktiskt kan röra sig under teoretisk undervisning också" påminner Föreningen Skogens vd Bengt Ek.

Flera skolprojekt ute i landet har kunnat visa att ökad fysisk aktivitet hos eleverna skapar såväl välbefinnande som bättre studieresultat. Detta är bakgrunden till regeringens initiativ ”Samling för daglig rörelse” som presenterades idag.

Annons
Annons

Här ska idrotts- och friluftsorganisationer bidra till att Skolverket skärper läroplanen så att det inte bara är enskilda projekt som får elever att röra sig mer. Nej alla elever ska ha någon fysisk aktivitet varje dag. Det handlar bland annat om att utöka antalet timmar i idrott och hälsa och att få fler behöriga lärare i ämnet.

– Barn ska röra sig varje dag. Det stärker koncentrationen och lärandet. För att nå det målet måste vi jobba mer i skolan, med idrottsrörelsen och friluftslivet. Dagens samling innehåller bland annat fler timmar idrott och hälsa och möjlighet att skärpa läroplanens krav på daglig fysisk aktivitet. Det är en bra grund för arbetet framåt, för mer rörelse och stärkt lärande, kommenterar utbildningsminister Gustav Fridolin.

Men Föreningen Skogens Bengt Ek och Skogen i Skolans Anna Steinwall hoppas att man inte glömmer en viktig sak: den fysiska aktiveten behöver inte ständigt skiljas från den teoretiska.

De har tidigare agerat mot barns stillasittande genom att slå ett slag för utomhuspedagogik.  Senast det gjordes var för drygt en månad sedan då forskare presenterade förskräckande siffror om bristande, fysisk aktivitet.

– Naturen är inte bara en lämplig plats att lära sig ekologi, samarbete och idrott. Den är en minst lika stimulerande lärosal för exempelvis språk och matematik och historia, skrev de i en debattartikel.

En lämplig plats för utomhuspedagogik är de så kallade skolskogarna. Mer än tusen sådana finns etablerade i skolors närhet runt om i Sverige.

Läs "Det hålls för många skollektioner inomhus"

Publicerad:
 • Skogsägarförening ordnar kollo

  Kategorier: skogskollo, Södra
  Under sommaren kommer Södra att arrangera nio olika skogskollon. De vänder sig till mellanstadiebarn som får lära sig mer om skogen och vad skogen kan ge både människa och samhälle.
 • Annons
 • Blivande lärare fick skogsinspiration

  Kategorier: Skogen i Skolan
  Den 9-10 maj deltog 200 förskollärarstudenter i Skogen i Skolans (region Östra Götaland) inspirationsdag i bokskogen i Torup utanför Malmö.
 • Jägmästaren som får högre puls av kossor

  Kategorier: Ny på jobbet, skogsjobb
  INSPIRATÖR. Plan A var mjölk­bonde, men plan B förde Martina Dalbrink till skogen i stället och så småningom jobbet som chef för Säker skog.
 • Annons
 • Avtal klart för statliga skogsarbetare

  GS och Skogsstyrelsen har tecknat kollektivavtal för statligt anställda skogsarbetare. De två avtalen, VASA-Skog och VISST-avtalet, gäller från 1 januari 2017.
 • FSC sätter spår i Finland

  Kategorier: FSC, skogsbruk i Finland
  Under de senaste fem åren har andelen FSC-certifierad skog i Finland mer än tredubblats. -Vår rapport visar att FSC verkligen kan bidra till att bevara skogens biologiska mångfald och fungera som ett komplement till lagstiftning i Finland, säger Henrik von Stedingk hos Svenska FSC.
 • Annons