Fågel ger fin planteringshjälp

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Nötskrika. Foto: Pixabay.
Nötskrikan kan hjälpa till att plantera ek. Försök visar att fågeln hjälper till att sprida ekollon varav ett stort antal gror till plantor, enligt SLU Alnarp.

Den överväldigande delen av Sveriges cirka 50 000 hektar ek finns i blandskog. Därför är det viktigt att ta hand om eken i kombination med andra trädslag, I maj 2017 träffades europeiska forskare för att diskutera hur man ska gynna ek i tall och granskog.

Annons
Annons

Ett annorlunda exempel som togs upp finns i Brandenburg i nordöstra Tyskland. Där hjälper nötskrikan till med planteringen, och den hjälpen har satts i system. På hösten fylls trälådor med ekollon. Lådorna monteras på tallstammar ungefär två meter ovanför marken. Tanken är att nötskrikan ska plocka ollon från lådan och ”plantera” i den omgivande tallskogen. Inledningsvis betraktades metoden med skepsis men resultaten är goda. Nötskrikan sprider ekollonen 100-200 meter från boxen. Försöken visar att 7 000 plantor per hektar etableras med hjälp av 65 kilo ekollon per låda skriver SLU Alnarp i sitt nyhetsbrev.

Under de två dagarna gjorde forskargruppen studiebesök i Alnarp, försöksparken i Tönnersjöheden, landskapslaboratoriet i Snogeholm samt hos en privat skogsägare i Bjärnum.

Publicerad:
 • Torbjörn Näslund och Kjell Persson

  Pådrivare bakom bildmätning fick kvist

  Torbjörn Näslund som är kontrollchef på VMF Nord har tilldelats en silverkvist av Föreningen Skogen.
 • Annons
 • Titta 57 år framåt

  Fastighetsverket har fått i uppdrag av regeringen att införa ett hållbart skogsbruk. Nu visar verket upp den nya tolkningen av begreppet. Man kommer att öka an­delen skog som är avsatt för naturvård från 70 procent till 80 procent på sina 866 000 hektar produktiv skogsmark. Omloppstiden förlängs, gödslingen är redan avvecklad och contortaskogarna står på tur.  Oj.
 • Nu kommer sommarnumret av SKOGEN

  I dagarna får prenumeranterna SKOGEN 6-7/2017 i brevlådan – men den digitala utgåvan kan du läsa här och nu!
 • Annons
 • Skogvårdslag förstärker konflikt

  DEBATT Skogsvårdslagstiftningens brister gör att konflikten mellan renskötsel och skogsbruk förstärks. Det finns inga tydliga bestämmelser för hänsyn eller kompensation för skada. Det skriver Malin Brännström, Juridiska institutionen vid Umeå universitet, i Altinget.
 • Biodrivmedel för en euro

  BIOEKONOMI. "Biomassan är inte den begränsande faktorn och därför kommer man att kunna producera biodrivmedel för en euro per liter inklusive moms."
 • Annons