Dragkamp istället för beslut om skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Inom regeringskansliet verkar det tyvärr pågå en dragkamp om skogen vilket leder till att nödvändiga beslut uteblir, skriver Jonas Eriksson, näringspolitisk redaktör, i Norra Skogsmagasinet.

Regeringen verkar ha svårt att komma överens om skogsfrågorna. Miljöministern, Karolina Skog, signalerade för en tid sedan att artskyddsförordningen inte ska utredas, trots att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen uppmanat regeringen att tillsätta en utredning för att säkerställa att artskyddsförordningen är tillämpbar, effektiv och rättssäker. Landsbygdsminister Sven Erik Bucht, menade istället att frågan fortfarande bereds inom regeringskansliet. Även när det gäller det nationella skogsprogrammet verkar regeringspartierna ha svårt att komma överens. 

Annons
Annons

Men den kanske mest häpnadsväckande frågan just nu är ändå utvecklingen i den fjällnära skogen. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har stoppat all utbetalning till skogsägare som nekas avverkningstillstånd enligt 18 § skogsvårdslagen. Trots att det tydligt framgår att skogsägare som nekas tillstånd att avverka, enligt 19 § skogsvårdslagen har rätt till ersättning. 

Läs Jonas Eriksson i Norra Skogsmagasinet

Publicerad:
 • Torbjörn Näslund och Kjell Persson

  Pådrivare bakom bildmätning fick kvist

  Torbjörn Näslund som är kontrollchef på VMF Nord har tilldelats en silverkvist av Föreningen Skogen.
 • Annons
 • Titta 57 år framåt

  Fastighetsverket har fått i uppdrag av regeringen att införa ett hållbart skogsbruk. Nu visar verket upp den nya tolkningen av begreppet. Man kommer att öka an­delen skog som är avsatt för naturvård från 70 procent till 80 procent på sina 866 000 hektar produktiv skogsmark. Omloppstiden förlängs, gödslingen är redan avvecklad och contortaskogarna står på tur.  Oj.
 • Nu kommer sommarnumret av SKOGEN

  I dagarna får prenumeranterna SKOGEN 6-7/2017 i brevlådan – men den digitala utgåvan kan du läsa här och nu!
 • Annons
 • Skogvårdslag förstärker konflikt

  DEBATT Skogsvårdslagstiftningens brister gör att konflikten mellan renskötsel och skogsbruk förstärks. Det finns inga tydliga bestämmelser för hänsyn eller kompensation för skada. Det skriver Malin Brännström, Juridiska institutionen vid Umeå universitet, i Altinget.
 • Biodrivmedel för en euro

  BIOEKONOMI. "Biomassan är inte den begränsande faktorn och därför kommer man att kunna producera biodrivmedel för en euro per liter inklusive moms."
 • Annons