Det hålls för många skollektioner inomhus!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Skolelever behöver röra mer på sig och regeringen vill lägga till 100 idrottstimmar i grundskolan. Men teoretiska skolämnen behöver inte skiljas från fysisk aktivitet! Med en skolskog blir även matte och historia en stunds rörelse. Samtidigt boostar utomhuspedagogiken lärandet, skriver representanter för Skogen i Skolan och skogssektorn.

Två folkhälsoforskare lyfter på DN Debatt (5/4) fram förskräckande siffror om barns och ungdomars stillasittande. 68 procent av svenska skolbarn är fysiskt inaktiva och på idrottslektionerna är barnen i snitt bara aktiva under 10-15 minuter!

Annons
Annons

De unga behöver röra sig mer i skolan, konstaterar forskarna. Det finns gott om forskning som visar att rörelse är avgörande både för hälsan och för studieresultaten. Forskarna föreslår fysisk aktivitet, utomhusvistelse och utökning av ämnet Idrott och hälsa. Som en reaktion på många sådana signaler vill regeringen nu möta skolsittandet med 100 extra timmar idrott i grundskolan.

Men den fysiska aktiviteten och utomhusvistelsen behöver inte ständigt skiljas från den teoretiska inlärningen. De kan också kombineras. I mer än 40 år har skolor, landets markägare och statliga skogsaktörer utvecklat ett koncept som tar vara på den möjligheten. Det handlar om att flytta ut undervisningen till skogen. Utomhuspedagogiken är på frammarsch.

Många skolor har genom initiativet Skogen i Skolan fått sin egen skolskog. Den blir en plats som känns van för både lärare och elever. och eleverna rör sig i undervisningen naturligt i en stimulerande miljö. Naturen är inte bara en lämplig plats att lära sig ekologi, samarbete och idrott. Den är en minst lika stimulerande lärosal för till exempel språk, matematik och historia. Det finns alltså goda möjligheter att ha lektioner i flera ämnen vid besöket i skolskogen.

Mer än tusen skolskogar har under åren etablerats i skolornas närhet runtom i Sverige. Genom en överenskommelse med markägaren – enskild, offentlig eller ett bolag – enas man om ramarna för skogens nyttjande. Ofta behövs ju lite större frihet än vad allemansrätten medger. Kanske för att bygga ett vindskydd, tälja grillpinnar eller för att fälla något träd under en lektion i geometri. Flitigt använd kan ju marken också bli sliten.

För skogsägarna och andra skogliga aktörer är samarbetet med skolan en möjlighet att glädjas över att nya generationer återknyter kontakten med naturen, dess brukande och bevarande. Det är en kontakt som många med oro ser luckras upp i takt med urbaniseringen. Det är också en möjlighet för nyanlända barn och ungdomar att få en djupare förståelse för vårt land och vår tankevärld som till stor del präglas av den närhet till naturen som är en del av vår historia.

Skolorna är alltid välkomna ut i närmaste bästa skog, den är en fri pedagogisk tillgång och täcker 70 procent av vårt land. Men ännu bättre är att ha sin egen skolskog. De skolor som ännu inte har en kan få hjälp med att etablera en och att hitta rätt bland hundratals föreslagna övningar. Vägledning finns på webben. Genom Skogen i Skolan hälsar Sveriges skogsägare av alla kategorier skolorna välkomna att etablera en skolskog. Där finns särskilda möjligheter att ge en givande undervisning enligt skolans läroplaner och som hjälper eleverna att nå sina mål.

För det hålls många lektioner inomhus i onödan.

 

Anna Steinwall, verksamhetsledare Skogen i Skolan

Carina Gerken Christiansen, skogskommunikatör LRF

Inger Thorén Emilsson, HR- och kommunikationschef Sveaskog

Björn Lyngfelt, informationschef SCA Forest Products

Bengt Ek, vd Föreningen Skogen 

 

 

 

Publicerad:
 • Skogsägarförening ordnar kollo

  Kategorier: skogskollo, Södra
  Under sommaren kommer Södra att arrangera nio olika skogskollon. De vänder sig till mellanstadiebarn som får lära sig mer om skogen och vad skogen kan ge både människa och samhälle.
 • Annons
 • Blivande lärare fick skogsinspiration

  Kategorier: Skogen i Skolan
  Den 9-10 maj deltog 200 förskollärarstudenter i Skogen i Skolans (region Östra Götaland) inspirationsdag i bokskogen i Torup utanför Malmö.
 • Jägmästaren som får högre puls av kossor

  Kategorier: Ny på jobbet, skogsjobb
  INSPIRATÖR. Plan A var mjölk­bonde, men plan B förde Martina Dalbrink till skogen i stället och så småningom jobbet som chef för Säker skog.
 • Annons
 • Avtal klart för statliga skogsarbetare

  GS och Skogsstyrelsen har tecknat kollektivavtal för statligt anställda skogsarbetare. De två avtalen, VASA-Skog och VISST-avtalet, gäller från 1 januari 2017.
 • FSC sätter spår i Finland

  Kategorier: FSC, skogsbruk i Finland
  Under de senaste fem åren har andelen FSC-certifierad skog i Finland mer än tredubblats. -Vår rapport visar att FSC verkligen kan bidra till att bevara skogens biologiska mångfald och fungera som ett komplement till lagstiftning i Finland, säger Henrik von Stedingk hos Svenska FSC.
 • Annons