Det hålls för många skollektioner inomhus!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Teoretiska skolämnen behöver inte skiljas från fysisk aktivitet! Med en skolskog blir även matte och historia en stunds rörelse. Samtidigt boostar utomhuspedagogiken lärandet, skriver representanter för Skogen i skolan och skogssektorn.

Två folkhälsoforskare lyfter på DN Debatt (5/4) fram förskräckande siffror om barns och ungdomars stillasittande. 68 procent av svenska skolbarn är fysiskt inaktiva och på idrottslektionerna är barnen i snitt bara aktiva under 10-15 minuter!

Annons
Annons

De unga behöver röra sig mer i skolan, konstaterar forskarna. Det finns gott om forskning som visar att rörelse är avgörande både för hälsan och för studieresultaten. Forskarna föreslår fysisk aktivitet, utomhusvistelse och utökning av ämnet Idrott och hälsa.

Men den fysiska aktiviteten och utomhusvistelsen behöver inte ständigt skiljas från den teoretiska inlärningen. De kan också kombineras. I mer än 40 år har skolor, landets markägare och statliga skogsaktörer utvecklat ett koncept som tar vara på den möjligheten. Det handlar om att flytta ut undervisningen till skogen. Utomhuspedagogiken är på frammarsch.

Många skolor har genom initiativet Skogen i Skolan fått sin egen skolskog. Den blir en plats som känns van för både lärare och elever. och eleverna rör sig i undervisningen naturligt i en stimulerande miljö. Naturen är inte bara en lämplig plats att lära sig ekologi, samarbete och idrott. Den är en minst lika stimulerande lärosal för till exempel språk, matematik och historia. Det finns alltså goda möjligheter att ha lektioner i flera ämnen vid besöket i skolskogen.

Mer än tusen skolskogar har under åren etablerats i skolornas närhet runtom i Sverige. Genom en överenskommelse med markägaren – enskild, offentlig eller ett bolag – enas man om ramarna för skogens nyttjande. Ofta behövs ju lite större frihet än vad allemansrätten medger. Kanske för att bygga ett vindskydd, tälja grillpinnar eller för att fälla något träd under en lektion i geometri. Flitigt använd kan ju marken också bli sliten.

För skogsägarna och andra skogliga aktörer är samarbetet med skolan en möjlighet att glädjas över att nya generationer återknyter kontakten med naturen, dess brukande och bevarande. Det är en kontakt som många med oro ser luckras upp i takt med urbaniseringen. Det är också en möjlighet för nyanlända barn och ungdomar att få en djupare förståelse för vårt land och vår tankevärld som till stor del präglas av den närhet till naturen som är en del av vår historia.

Skolorna är alltid välkomna ut i närmaste bästa skog, den är en fri pedagogisk tillgång och täcker 70 procent av vårt land. Men ännu bättre är att ha sin egen skolskog. De skolor som ännu inte har en kan få hjälp med att etablera en och att hitta rätt bland hundratals föreslagna övningar. Vägledning finns på webben. Genom Skogen i Skolan hälsar Sveriges skogsägare av alla kategorier skolorna välkomna att etablera en skolskog. Där finns särskilda möjligheter att ge en givande undervisning enligt skolans läroplaner och som hjälper eleverna att nå sina mål.

För det hålls många lektioner inomhus i onödan.

 

Anna Steinwall, verksamhetsledare Skogen i Skolan

Carina Gerken Christiansen, skogskommunikatör LRF

Inger Thorén Emilsson, HR- och kommunikationschef Sveaskog

Björn Lyngfelt, informationschef SCA Forest Products

Bengt Ek, vd Föreningen Skogen 

 

 

 

Publicerad:
 • ”Politiken avgör hur mycket skog som skyddas”

  DEBATT. Hur mycket skog som verkligen ska skyddas är för politiken att lösa, skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i en replik i DN. Han konstaterar också att olika debattörer väljer olika sätt att beräkna arealen skyddad skog.
 • Annons
 • ”Skogskampanj är falsk marknadsföring"

  Kategorier: debatt, Skydda skogen
  DEBATT Kampanjen Svenska Skogen som flera skogsbolag nu kör är inget annat än falsk marknadsföring, skriver Skydda Skogens debattörer Magnus Fredriksson och Viktor Säfve i flera lokaltidningar.
 • Naturvårdsbränning kan gynna skadeinsekt

  I många delar av världen genomförs naturvårdsåtgärder för att öka den biologiska mångfalden. Det vanligaste är naturvårdsbränningar. Men detta kan öka risken för utbrott av skogsskadeinsekter, visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Annons
 • Bye bye biodrivmedel från skogen!

  DEBATT Biodrivmedel från ved är fel väg att gå för skogsnäringen. Det kommer inte att bli lönsamt för skogsindustrin eller tillföra något värde för skogsägaren. Däremot innehåller vedens komponenter och dess kemi höga värden för produktion av andra produkter, skriver professor Sten B Nilsson.
 • Får du köplust på skogsmässor?

  Påverkas du av produktutbudet på skogsmässor? Är de bra tillfällen att orientera sig i utbudet av allt från skördare och drönare till stövlar och relaskop? Eller blir du tvärtom överväldigad av alla val och tappar lusten? Svara på Månadens fråga!
 • Annons