Barkborre och torka skadar skogen mest

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Granbarkborre i norr och torka och bränder i söder, så ser fördelningen av de vanligaste skogsskadorna ut. Men i Svealand oroar en nyinkommen skadesvamp som gynnas av ett varmare klimat.

2016 blev ett år utan stora katastrofer i form av omfattande stormar eller bränder, visar Skogsstyrelsens färska sammanställning av skogsskador under 2016.

Annons
Annons

Det betyder inte att allt är problemfritt i skogarna, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. Betesskador på tal fortsätter att vara ett stort problem.

Och i de nordligare delarna av landet har granbarkborren orsakat stora skador. Under 2017 är Skogsstyrelsens rekommendation att noga följa utvecklingen och se till att upparbeta vindfälld skog så att angreppen inte sprider sig.

Under 2016 upptäcktes ett angrepp av svampsjukdomen Diplodia pinea i ett tallbestånd norr om Arlanda. Sjukdomen är en svår skadegörare på tall i sydöstra Europa, och gynnas troligen av klimatförändringen. Om den sprider sig kan det få allvarliga konsekvenser för tallskog- Markägaren har under vintern avverkat 15 hektar skadad tallungskog för att förhindra spridning av sjukdomen.

Även om de stora skogsbränderna uteblev under 2016 orsakade torkan i södra Sverige problem i skogarna. Dels i form av en mängd bränder, dels genom att planteringar har slagits ut och att såväl torkdödade som torkstressade granar har noterats.

Skogsstyrelsen uppmanar skogsägare att regelbundet se över sin skog för att upptäcka skador i tid. Det är också viktigt att använda systemet Skogsskada för att registrera skador.

Den som vill fördjupa sig i skogsskadeläget per region hittar Skogsstyrelsens rapporter här.

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Skogsägarförening ordnar kollo

  Kategorier: skogskollo, Södra
  Under sommaren kommer Södra att arrangera nio olika skogskollon. De vänder sig till mellanstadiebarn som får lära sig mer om skogen och vad skogen kan ge både människa och samhälle.
 • Annons
 • Blivande lärare fick skogsinspiration

  Kategorier: Skogen i Skolan
  Den 9-10 maj deltog 200 förskollärarstudenter i Skogen i Skolans (region Östra Götaland) inspirationsdag i bokskogen i Torup utanför Malmö.
 • Jägmästaren som får högre puls av kossor

  Kategorier: Ny på jobbet, skogsjobb
  INSPIRATÖR. Plan A var mjölk­bonde, men plan B förde Martina Dalbrink till skogen i stället och så småningom jobbet som chef för Säker skog.
 • Annons
 • Avtal klart för statliga skogsarbetare

  GS och Skogsstyrelsen har tecknat kollektivavtal för statligt anställda skogsarbetare. De två avtalen, VASA-Skog och VISST-avtalet, gäller från 1 januari 2017.
 • FSC sätter spår i Finland

  Kategorier: FSC, skogsbruk i Finland
  Under de senaste fem åren har andelen FSC-certifierad skog i Finland mer än tredubblats. -Vår rapport visar att FSC verkligen kan bidra till att bevara skogens biologiska mångfald och fungera som ett komplement till lagstiftning i Finland, säger Henrik von Stedingk hos Svenska FSC.
 • Annons