Barkborre och torka skadar skogen mest

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Granbarkborre i norr och torka och bränder i söder, så ser fördelningen av de vanligaste skogsskadorna ut. Men i Svealand oroar en nyinkommen skadesvamp som gynnas av ett varmare klimat.

2016 blev ett år utan stora katastrofer i form av omfattande stormar eller bränder, visar Skogsstyrelsens färska sammanställning av skogsskador under 2016.

Annons
Annons

Det betyder inte att allt är problemfritt i skogarna, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. Betesskador på tal fortsätter att vara ett stort problem.

Och i de nordligare delarna av landet har granbarkborren orsakat stora skador. Under 2017 är Skogsstyrelsens rekommendation att noga följa utvecklingen och se till att upparbeta vindfälld skog så att angreppen inte sprider sig.

Under 2016 upptäcktes ett angrepp av svampsjukdomen Diplodia pinea i ett tallbestånd norr om Arlanda. Sjukdomen är en svår skadegörare på tall i sydöstra Europa, och gynnas troligen av klimatförändringen. Om den sprider sig kan det få allvarliga konsekvenser för tallskog- Markägaren har under vintern avverkat 15 hektar skadad tallungskog för att förhindra spridning av sjukdomen.

Även om de stora skogsbränderna uteblev under 2016 orsakade torkan i södra Sverige problem i skogarna. Dels i form av en mängd bränder, dels genom att planteringar har slagits ut och att såväl torkdödade som torkstressade granar har noterats.

Skogsstyrelsen uppmanar skogsägare att regelbundet se över sin skog för att upptäcka skador i tid. Det är också viktigt att använda systemet Skogsskada för att registrera skador.

Den som vill fördjupa sig i skogsskadeläget per region hittar Skogsstyrelsens rapporter här.

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
 • Naturvårdsbränning kan gynna skadeinsekt

  I många delar av världen genomförs naturvårdsåtgärder för att öka den biologiska mångfalden. Det vanligaste är naturvårdsbränningar. Men detta kan öka risken för utbrott av skogsskadeinsekter, visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Annons
 • Bye bye biodrivmedel från skogen!

  DEBATT Biodrivmedel från ved är fel väg att gå för skogsnäringen. Det kommer inte att bli lönsamt för skogsindustrin eller tillföra något värde för skogsägaren. Däremot innehåller vedens komponenter och dess kemi höga värden för produktion av andra produkter, skriver professor Sten B Nilsson.
 • Får du köplust på skogsmässor?

  Påverkas du av produktutbudet på skogsmässor? Är de bra tillfällen att orientera sig i utbudet av allt från skördare och drönare till stövlar och relaskop? Eller blir du tvärtom överväldigad av alla val och tappar lusten? Svara på Månadens fråga!
 • Annons
 • Trävaruboom ger höjda timmerpriser

  Södra betalar nu 50 kronor mer fastkubikmetern för barrtimmer. Anledningen är den goda efterfrågan på sågade trävaror som spås fortsätta under hösten. Även massavedspriserna höjs.
 • Dyrt pressa priset för skogsvårdstjänst

  Dagens skogsbruk strävar efter att pressa priset på varje steg i beståndsanläggningen istället för att se till helheten. Det leder till ett sämre slutresultat – och en högre totalkostnad. Men det är inte så lätt att bryta mönstret, visar en studie från Skogforsk.
 • Annons