Södra

Nätpubliceringar avgörs i rätten

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Flera av Södras medlemmar har velat att publiceringen av deras avverkningsanmälningar ska prövas rättsligt, berättar Göran Örlander.
Nu ska förvaltningsdomstolen i Jönköping snart avgöra om Skogsstyrelsens nätpubliceringar av avverkningsanmälningar strider mot personuppgiftslagen. Detta efter att en av Södras medlemmar begärt prövning.
Publicerad:

Plantskola snart fossilfri

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södra,plantskola,fossilfri
Ett nytt växthus i Falkenberg är ett viktigt steg på vägen mot ett fossilfritt Södra. Foto: Henrik Björnsson.
Södra investerar sex miljoner kronor i plantskolan i Falkenberg. Investeringen ska ge ett nytt, fossilfritt växthus.
Publicerad:

Södra slutar såga lövträ

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södra överlåter sågningen av björk och ek till externa kunder.Foto: Björn Svensson, SKOGEN-bild.
Södra stänger sitt lövsågverk i Djursdala och upphör därmed att såga lövtimmer. Det har varit svårt att hitta en plats på marknaden för de sågade lövträvarorna, enligt Jörgen Lindquist, affärsområdeschef på Södra Wood.
Publicerad:

Sidor