Skogsvård

Dyrt pressa priset för skogsvårdstjänst

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Att satsa på en bra markeredning gynnar planteringen - att se till helheten ger bättre ekonomi i skogsbruket. Foto: Thomas Adolfsén. SKOGEN-bild.
Dagens skogsbruk strävar efter att pressa priset på varje steg i beståndsanläggningen istället för att se till helheten. Det leder till ett sämre slutresultat – och en högre totalkostnad. Men det är inte så lätt att bryta mönstret, visar en studie från Skogforsk.
Publicerad:

Så blir bränsleuttaget mer hänsynsfullt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det går att går att värna biologisk mångfald vid uttag av skogsbränsle från skogen. Grova toppar är viktigare än de klena för mångfalden och att flytta och bevara dem kan göra stor skillnad. Man får räkna med något ökad tidsåtgång per trakt men i gengäld underlättas markberedningen efteråt, ansåg maskinförare som deltog i en studie.
Publicerad:

Nu startar bränningssäsongen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
2015 - 2019 genomför landets länsstyrelser cirka 120 kontrollerade naturvårdsbränningar. Bränningssäsongen startar nu i maj och pågår fram till september. Vissa insekter, svampar och växter är helt beroende av bränd skog och död ved för att klara sig. Branden har även positiva effekter för andra djurarter.
Publicerad:

Sidor