Föreningen Skogen kommenterar

Ge skogsstudenterna skogshistoria!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsarbetarkoja från omkring 1900 med åtta dubbelbritsar. Foto:Bo-Göran Backström, SKOGEN-bild.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR På den skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet utbildas skogsmästare och jägmästare. Märkligt nog saknas i denna högre svenska skogsutbildning en bred, obligatorisk kurs i skogshistoria. Kan man tänka sig en bättre bas för fortsatta skogsstudier? Knappast, skriver Hans-Jöran Hildingsson, styrelseledamot i Föreningen Skogen.
Publicerad:

Faktasvag mediasmitta - även i skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR Det är lätt att som svensk känna sig lite trumpen i dessa dagar när Trump svartmålat Sverige med falska fakta i penseln. Vad vill han uppnå? Har han en räv bakom örat? Fox News som källa kan ju leda tankarna åt det hållet, skriver styrelseledamot Marianne Eriksson. Men även svensk skogsnäring har fått känna på faktasvag svartmålning!
Publicerad:

Frihet under ansvar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Principen "frihet under ansvar" fungerar rätt bra, tycker skribenten. Foto: Matts Bildström, SKOGEN-bild. (Bilden är en genrebild)
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Jag heter Per Hultengård och är skogsägare - som många av oss medlemmar i Föreningen Skogen. Det är ju det här med skogen som är kittet, det som förenar oss medlemmar - skogsägare, skogsmaskinsförare, virkesinköpare, jägare, naturengagerade, skogsbolag, jägmästare, entreprenörer, allmänhet och andra skogligt intresserade. Alla vi som bara älskar det här med skog!
Publicerad:

En spådom som måste slå in!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Den digitala framtiden är här - men hela Sverige måste kunna ta del av den, skriver Åsa Willén. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGEN-bild.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR Det är svårt att sia om framtiden. Men en sak vet vi säkert: För att på sikt kunna bibehålla den svenska skogens värde och en levande landsbygd krävs snabb och säker dataöverföring – överallt! Inte bara i tätortsnära lägen, säger Åsa Willén, styrelseledamot i Föreningen Skogen.
Publicerad:

Skräckscenarier blev riskresonemang

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Efter en stor skogsbrand är vi mest rädda för bränder. Riskuppfattning är färskvara. Det gör det litet svårare att uppfatta minde spektakulära risker, som exempelvis hur skogsbruket drabbas när tjälen i marken uteblir.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR Vad är du mest rädd för? Det fick besökarna på ett seminarium om risker i skogssektorn anledning att fundera över. Inbjudna talare delgav oss sina allra värsta farhågor. De visade sig vara jordnära, riktigt jordnära.
Publicerad:

Våga prova någonting barnsligt!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR Tack vare mitt barnbarn spelar jag Pokémon Go. Och jag börjar tänka: Hur kommer det sig att 6-åringar plötsligt navigerar med GPS-kartor och letar historiska sevärdheter? Vi i skogssektorn ska kanske försöka nå de unga på helt nya sätt! Läs krönikan av Monika Stridsman, ordförande i Föreningen Skogen.
Publicerad:

Järnvägarna som försvinner ner i myren

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Stefan Örtenblad, SKOGEN-bild.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR I Norrlands skogar finns en fantastisk resurs, en förnybar råvara, ansvarsfullt och långsiktigt skött, som kan vara en viktig del av lösningen på världens behov av produkter som inte belastar planeten Jordens ändliga resurser och klimat, skriver Björn Lyngfelt, styrelseledamot i Föreningen Skogen.
Publicerad:

Vem delade upp laget?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
- I debatten kan vi inte smälla tillbaka bollen så snabbt som möjligt utan att lyssna, anser Anna Furness. Foto: Sander van Ginkel.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR Styrelseledamot Anna Furness ser likheter mellan en pingismatch och dagens debatt mellan Produktion och Miljö. "Vi har skapat en mental spelplan där man förutsätts välja lag, bekänna färg, stå fast förankrad i väl definierade ringhörnor" skriver hon.
Publicerad:

Lek med tanken: Skogsfri måndag!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Människors motstånd mot avverkningar gör att det kanske blir bekvämare att låta produktionen ske någon annanstans, menar Marie Wickberg.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR Coop gör slut med köttet via en påkostad reklamfilm, och köttfri måndag har blivit ett begrepp som debatteras flitigt. Vad händer när man väljer bort något som utgör en så stor del av vår vardag – och som påverkar vårt landskap så mycket? Lek med tanken att vi inför en ”Skogsfri måndag", skriver Marie Wickberg, styrelseledamot i Föreningen Skogen.
Publicerad:

Minska utsläppen – inte transporterna!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Uppmuntra åkarna att investera i miljövänlig teknik, skriver debattören. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGEN-bild.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR Regeringens planer på en så kallad vägslitageavgift (kilometerskatt) riskerar att bli en straffavgift mot landsbygden. Och den är också ett hot mot en sektor som är med och räddar klimatet. Se upp för enkla lösningar som kan få komplicerade följder, skriver SKOGENs debattredaktör Karin Lepikko.
Publicerad:

Sidor