biobränsle

Träsmak är positivt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Vår betalningsförmåga för skogsråvaran kommer att vara fullt konkurrenskraftig, skriver Värmlandsmetanol.
DEBATT Professor Sten B Nilsson hänger nu upp sitt motstånd mot biometanol som drivmedel på miljöproblem förknippade med fossil metanol. Men apropå att blanda bort korten: Vilka miljöproblem kolbrytning orsakar är ointressant när vi talar om skogsbaserad biometanol, skriver Lena Eriksson Sonebrink, Värmlandsmetanol, i en slutreplik.
Publicerad:

"Metanol ger snarare träsmak än mersmak"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Vad producenter som Värmlandsmetanol betalar skogsägaren per kubikmeter är avgörande för hur mycket skogsråvara som blir tillgängligt för biodrivmedelsproduktion, skriver debattören. Foto: LE Carlsson, SKOGEN-bild.
DEBATT. Visst växer den svenska skogen bra. Men kärnfrågan är den ekonomiska tillgängligheten. En tillgång blir inte en resurs förrän den kan värdesättas och utnyttjas. Vad betalar Värmlandsmetanol för en kubikmeter massaved? Det skriver professor Sten B Nilsson i en replik till Lena Eriksson Sonebrink.
Publicerad:

De ska utveckla bensin från skogsspill

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
grot
Spill från skogen som grot - grenar och toppar -ska bli till bensin som kan användas i dagens motorer.
Sekab, Sveaskog och Preem inleder ett samarbete för att ta fram ett drivmedel helt baserat på skogens resurser. Projektet är en viktig del i att nå regeringens mål om ett fossilfritt Sverige, poängterar företagen.
Publicerad:

Energi lämnas kvar

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Grotuttag
Biobränsleuttaget kan öka kraftigt, konstaterar Lars Rytter på Skogforsk. Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENbild.
Vi kan öka användningen av biobränsle kraftigt redan i dag. Virket finns på plats – och det kan användas utan risk för skadliga effekter i skogen.
Publicerad:

Sopor tränger ut skogsbränsle

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Sopor istället för skogsbränsle
Sverige importerar mer och mer sopor. Men kapaciteten är ändå större än mängden avfall. Till exempel ska det nya värmeverket i Linköping kunna elda 600 000 ton sopor varje år.
Trots högt bränslevärde på grot så minskar lönsamheten stadigt. Den enda större köpare som SKOGEN fortfarande har kunnat hitta prislistor för på nätet är Södra. Norra Skogsägarna slutade att ha listpriser på grot i december.
Publicerad:

Bränsle-webb

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Det finns värmeverk som köper skogsbränsle direkt från enskilda skogsägare. Men ännu fler är beredda att göra det, om de får ett erbjudande.
Publicerad:

Sidor