Mer om Föreningen Skogen

Skogen är Sveriges viktigaste industriråvara. Vi försörjer oss på den men den är också vår miljö. Rätt använd är skogen en ovärderlig tillgång. Fel utnyttjad och utan utveckling riskerar den att slumpas bort till vrakpris. Så får det inte bli.

Föreningen Skogens medlemmar vill utveckla skogen. Såväl alla ekonomiska värden som miljövärden och upplevelser. Målet är att skogens alla möjligheter ska tas tillvara bättre än i dag.

Föreningen Skogen är en ideell och obunden medlemsorganisation med ca 8000 medlemmar. Många av oss är skogsägare eller arbetar på andra sätt med skogsbruk eller skogens produkter.

• Vi skapar mötesplatser för viktiga framtidsfrågor, seminarier, debatter och föreläsningar.
• Vi sprider kunskap genom tidningen SKOGEN och våra böcker.
• Dessutom har vi ett gediget bildarkiv med över 15 000 skogsbilder. Titta gärna in i vår bildbyrå SKOGENbild.
• Varje år uppmärksammar vi personer som gjort viktiga insatser i de svenska skogarna. Föreningen delar ut branschens utmärkelser Greve Carl Bernadottes Skogspris, Guldkvisten, Silverkvisten och Föreningen Skogens förtjänstmedalj.
• Föreningen samordnar verksamheterna Skogen i Skolan och SkogsSverige och jobbar aktivt med att öka rekryteringen till skogsbranschen och sprida kunskap om skog och skogsbruk. 

Det här får du som medlem i Föreningen
Föreningsmål
Läs mer om Föreningen Skogens historia
Våra stadgar 
Våra utmärkelser

Skogsopinion

Kontakta oss som arbetar på Föreningen Skogen
Ta kontakt med styrelsen