Annonsera i tidningen

Tidningen SKOGEN

 

Tidningen SKOGEN är skogsbrukets oberoende branschtidning och det självklara valet för branschens annonsörer.

Annonsbokning
Kontakta: Thomas Bogár
Tel: 08-412 15 50
E-post: thomas@skogen.se

Adress: Box 1159, 111 81 Stockholm
Besöksadress: Vasagatan 50

Utgivare: Föreningen Skogen
TS-upplaga 2015: 15 400
91 000 läsare, ORVESTO® Konsument 2015 helår

Tryckeri: Sörmlands Printing Solutions AB, www.sormlandsprinting.se

Här hittar du mer info för att annonsera i tidningen SKOGEN:

Utgivningsplan
Annonsformat och priser
Annonsmaterial