Nyheter
 • ”Politiken avgör hur mycket skog som skyddas”

  DEBATT. Hur mycket skog som verkligen ska skyddas är för politiken att lösa, skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i en replik i DN. Han konstaterar också att olika debattörer väljer olika sätt att beräkna arealen skyddad skog.
 • Annons
 • ”Skogskampanj är falsk marknadsföring"

  Kategorier: debatt, Skydda skogen
  DEBATT Kampanjen Svenska Skogen som flera skogsbolag nu kör är inget annat än falsk marknadsföring, skriver Skydda Skogens debattörer Magnus Fredriksson och Viktor Säfve i flera lokaltidningar.
 • Naturvårdsbränning kan gynna skadeinsekt

  I många delar av världen genomförs naturvårdsåtgärder för att öka den biologiska mångfalden. Det vanligaste är naturvårdsbränningar. Men detta kan öka risken för utbrott av skogsskadeinsekter, visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Annons
 • Bye bye biodrivmedel från skogen!

  DEBATT Biodrivmedel från ved är fel väg att gå för skogsnäringen. Det kommer inte att bli lönsamt för skogsindustrin eller tillföra något värde för skogsägaren. Däremot innehåller vedens komponenter och dess kemi höga värden för produktion av andra produkter, skriver professor Sten B Nilsson.
 • Skogsmässa

  Får du köplust på skogsmässor?

  Påverkas du av produktutbudet på skogsmässor? Är de bra tillfällen att orientera sig i utbudet av allt från skördare och drönare till stövlar och relaskop? Eller blir du tvärtom överväldigad av alla val och tappar lusten? Svara på Månadens fråga!
 • Annons
 • Trävaruboom ger höjda timmerpriser

  Södra betalar nu 50 kronor mer fastkubikmetern för barrtimmer. Anledningen är den goda efterfrågan på sågade trävaror som spås fortsätta under hösten. Även massavedspriserna höjs.
 • Dyrt pressa priset för skogsvårdstjänst

  Dagens skogsbruk strävar efter att pressa priset på varje steg i beståndsanläggningen istället för att se till helheten. Det leder till ett sämre slutresultat – och en högre totalkostnad. Men det är inte så lätt att bryta mönstret, visar en studie från Skogforsk.
 • Annons
 • Skjutet djur förgiftar örn

  Kategorier: jakt, ammunition, kungsörn
  Ett förbud mot blyammunition vid jakt förordas av forskare. Detta sedan det visat sig att kungsörnar som äter rester av skjutna djur blir blyförgiftade.
 • Så lyckas undervisning utomhus

  Under en dag på Skansen undervisades Skogen i Skolans regionsamordnare i utomhuspedagogik. Kunskapen sprider de vidare till elever och lärare i grundskolan.
 • Annons
 • Han får naturskyddspris

  Leif Öster har fått Naturskyddsföreningen i Dalarnas årliga miljöpris. Han får priset för sitt arbete med ekoturism och hyggesfritt skogsbruk på de egna markerna.
Tips & råd
 • Anita Osterling

  Stormdrabbad: ”Var förberedd”

  STORMTIPS. Anita och Ante Osterlings skog i Bräcke drabbades av både stormen Dagmar 2011 och Ivar 2013. – Det är först nu, när jag började räkna på det, som jag insåg att vi förlorade nästan halva virkesförrådet i stormarna, säger Anita Osterling som berättade om sina erfarenheter vid Föreningen Skogens höstexursion i augusti.
 • Säkerhetsfäst man högt upp i ett träd.

  Beskärning är en risk

  TRÄDVÅRDSKOLA. Det finns två grundregler för beskärning: Gör det inte i onödan. Gör det inte själv. Men det finns ändå mycket du behöver veta när det väl är dags.
 • Speedmax in action.

  Speedmax håller lite längre

  Kategorier: test, skördare, sågsvärd
  SLITSTARKT. Längre tid mellan bytena, tack vare minskad förslitning. Det är det främsta resultatet när vi testar Oregons nya sågsvärd för skördare.

Sidor