Nyheter
 • Skogsprogram blir politik - på sikt

  Det blir verkstad av nationella skogsprogrammet. Efter strategiarbetet kommer en handlingsplan, enligt näringsdepartementet. Frågan är bara när. På Skogens dag i riksdagen, arrangerad av Kristdemokraterna i samarbete med Föreningen Skogen, stod skogsprogrammet och äganderätten i centrum.
 • Annons
 • Delade meningar om hållbart brukande

  Skogens nytta var förenande medan det fanns meningsskiljaktigheter om definitioner av hållbarhet, skriver Skogssverige i en rapport från Skogens dag i riksdagen.
 • Finska forskare sågar bioekonomistrategi

  68 finska forskare, varav 22 professorer, har skrivit ett brev där de uttrycker oro över den finska regeringens bioekonomistrategi. Den kommer inte att leda till önskade, positiva klimateffekter, skriver forskarna.
 • Annons
 • Nu kommer nya SKOGEN

  I dagarna får prenumeranterna SKOGEN 3/2017 i brevlådan – men den digitala utgåvan är tillgänglig här och nu! Temat den här månaden är Skogsekonomi – läs mer nedan!
 • Jobbar du målmedvetet på att öka tillväxten i skogen?

  I så fall hur? Väljer du särskilt plantmaterial? Provar du dikning eller särskilda skötselmetoder? Håller du koll på de senaste rönen? Eller litar du till naturen själv? Eller bryr du dig inte om kubikmeter? Svara på Månadens fråga!
 • Annons
 • ”Överraskande inventeringspaus”

  - Skogsstyrelsens besked om att pausa arbetet med nyckelbiotoper i nordväst är mycket överraskande. Det gör det svårare att leva upp till de av riksdagen beslutade miljömål som är styrande för Skogsstyrelsens verksamhet, skriver WWF i en replik till Skogsstyrelsen.
 • Utredningen av skogsvårdslagen förlängs

  Regeringen har beslutat att förlänga utredningen ”Rättslig översyn av skogsvårdslagen”. Utredningen ska nu slutredovisas den 15 oktober 2017.
 • Annons
 • Internationell brobyggare får skogspriset

  I dag är det den internationella skogsdagen. Det firar Föreningen Skogen genom att uppmärksamma Emma Berglund som belönas med Greve Carl Bernadottes skogspris.
 • Ulf Gabrielsson

  Ett liv med skog – trots allt

  FÅNGAD. Han började som skogshuggare, men tänkte inte ägna sitt yrkesliv åt skog. Nu exporterar jägmästaren Ulf Gabrielsson svenskt virke till Nordafrika och Mellanöstern.
 • Annons
 • De avverkar träd - för klimatets skull

  I dag vill Skogsentreprenörerna uppmärksamma Internationella skogsdagen. De passar på att belysa klimatnyttan som svensk skogsbruk utför. – Det görs både genom att plantera nya träd varje år – och genom att avverka, säger Skogsentreprenörernas vd Anna Furness.
Tips & råd

Sidor