Nyheter
 • ”En småbarnsförälders bästa vän”

  FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR Skogen är en småbarnsförälders allra, allra bästa vän. Oavsett var i världen man bär runt på sitt lilla barn, i city eller ute på landsbygden, så hade småbarnsåren varit tuffa utan skogen.
 • Bakom boken lurar granen

  Glass sista hoppet för boken?

  Kategorier: virkesmarknad, ädellöv, Bok
  BOKSKOG. Intresset för bok snart är nere på noll, rapporterar P4 Kronoberg. Möbler och inredning av bok verkar vara det mest otrendiga vi kan tänka oss. Ändå tvingas skogsägare odla och sköta boken, eftersom det olönsamma trädslaget ju omfattas av ädellövslagen.
 • Annons
 • Strategi för bioekonomi välkomnas

  – Det är glädjande att miljömålsberedningen föreslår en strategi för bioekonomi för att nå miljömålen. Det stärker en samhällsomställning för en hållbar utveckling, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.
 • Annons
 • Väg med skylten Här slutar allmän väg

  Fungerar samarbetet om vägen bra?

  Hur går arbetet i din vägförening? Kommer ni överens, drar ni åt samma håll? Hur gör ni för att lösa problem och konflikter? Svara och kommentera Månadens fråga.
 • Mindre stormskador än befarat

  Cirka en halv miljon skogskubikmeter skadades vid stormen den 8-9 juni i Norrbottens län. Det är något mindre än befarat. Men skadorna är mycket spridda och därför svåra att uppskatta.
 • Isabella Hallberg Sramek

  SLU-studenter: För låg takt

  För låg studienivå, dålig lärarkompetens och för lite praktik är omdömet när hundra jägmästarstudenter tycker till om sin utbildning. 
 • ”Se över lagarna – balansera artskydd och skogsbruk!”

  DEBATT Regeringen har inte tagit tag i balansen mellan artskydd och hållbart skogsbruk. Fallet med bombmurklan är det senaste i raden där symbolarter visar på orimligheter i lagstiftningen. Det är hög tid att se över lagarna och sätta ner foten! Det skriver Föreningen Skogens ordförande Monika Stridsman i en debattartikel i Land.
 • Tre snabba inför Höstexkursionen…

  … till Erik Willén forskare på Skogforsk, som medverkar på Föreningen Skogens höstexkursion i Jämtlandsskogarna 31 augusti – 1 september. Då tar han fjärranalys ner på jorden och redogör för den praktiska nyttan!
 • Skogsbolag på tå efter skogsbranden

  Branden i Västmanland 2014 har skärpt vaksamheten i skogsbruket. Det gäller exempelvis Sveaskog som la ned all markberedning i Jönköpingstrakten under tio dagar i början av juni.
 • Björn Söderman står vid björksly vid

  Snåriga regler för jord i skog

  BYGGRESTER. Jordmassor kan göra nytta i skogen. Både mark­ägare och byggföretag skulle­ ­vinna på enklare regler, säger Björn Söderman i Seminghundra häradsallmänning. 
Tips & råd

Sidor